Meddygfa yng Nghonwy'n dod â chytundeb gyda Betsi i ben

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cadarnhau bod meddygfa Llys Meddyg yng Nghonwy wedi cysylltu â nhw i ddod â'i chytundeb gyda'r bwrdd i ben ddiwedd mis Hydref.

Mae'r feddygfa yn gwasanaethu tref Conwy a threfi a phentrefi cyfagos.

Daw hyn yn dilyn penderfyniadau tebyg gan feddygon teulu mewn ardaloedd eraill yn y gogledd, gan gynnwys Prestatyn, Rhuddlan, Glan Conwy, Wrecsam a Blaenau Ffestiniog.

Mae cleifion wedi cael llythyron yn eu hysbysu o'r penderfyniad.

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran y Bwrdd: "Rydym yn gresynu fod Dr Hindle a Dr Smith wedi cysylltu â'r Bwrdd Iechyd i nodi eu bod yn dod â'u cytundeb i ben ar 31 Hydref 2016, felly ar ôl y dyddiad hwn, fydd hi ddim yn bosib darparu gwasanaeth meddyg teulu na gofal sylfaenol i gleifion sydd wedi cofrestru yn Llys Meddyg.

"Rydym yn gweithio'n agos gyda Llys Meddyg a meddygfeydd eraill cyfagos i weld sut y bydd cleifion yn parhau i gael y gwasanaethau maen nhw eu hangen.

"Rydym yn ysgrifennu at bob claf sydd wedi cofrestru gyda Llys Meddyg i roi gwybod am y newid ac fe ddylen nhw dderbyn llythyr yn gynnar yr wythnos nesa.

"Does dim angen i gleifion wneud unrhyw beth na chofrestru gyda meddygfa wahanol. Bydd gwasanaethau arferol yn parhau rhwng nawr a diwedd Hydref."

Mae 3,700 o gleifion wedi eu cofrestru gyda meddygfa Llys Meddyg, ac mae yna bryderon y bydd y cyhoeddiad yma'n dwysau'r pryderon am brinder meddygon teulu yn yr ardal yn ogystal â rhoi mwy o bwysau ar feddygfeydd eraill yng Nghonwy, Cyffordd Llandudno a Deganwy.

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd Darren Millar, Aelod Cynulliad Gorllewin Clwyd: "Dyw hyn ddim yn ddechrau da i bum mlynedd arall o lywodraeth Lafur yng Nghymru. Rydym yn gweld un feddygfa ar ôl y llall yn terfynu eu cytundebau gyda'r Bwrdd Iechyd."