Band Cymru: Teulu'n cystadlu yn erbyn ei gilydd

Cyhoeddwyd

Maen nhw'n dweud bod plant yn meithrin talentau eu rhieni. Dyna yn union sydd wedi digwydd i un teulu yng Nghaerffili.

Mae'r tad Alan, y fam Mair a'r ddwy ferch, Heledd a Manon yn chwarae mewn bandiau pres gwahanol. A nos Sul mi fyddan nhw yn cystadlu yn erbyn ei gilydd ar raglen 'Band Cymru' ar ôl cyrraedd y rownd derfynol mewn cystadleuaeth i rai o fandiau chwyth, pres a jazz gorau Cymru.

Chwarae offerynnau taro gyda Band Tref Tredegar mae Heledd Gwynant sydd yn 17 oed, tra bod ei chwaer, Manon yn chwarae'r bariton i fand Brass Beaumaris. Aelodau o fand Dinas Caerdydd yw Mair sydd hefyd yn chwarae offerynnau taro a'i gwr Alan sydd yn canu'r cornet.

Pedwar band sydd wedi cyrraedd y ffeinal sef Band Tref Tredegar, Band Pres Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Brass Beaumaris a Band Dinas Caerdydd (melingriffith). Bydd y band buddugol yn ennill teitl Band Cymru 2016 a gwobr ariannol o £10,000.

Dywedodd Heledd sydd yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni: "Dwi wedi chwarae'r offerynnau taro ers tua wyth mlynedd nawr ond dim ond am ryw flwyddyn gyda Band Tref Tredegar. Mae chwarae gyda band yn cynnig cymaint o gyfleoedd gwahanol a chyffrous ac yn dysgu sgiliau defnyddiol i mi."

Ffynhonnell y llun, keith morris

"Mewn wythnos arferol, bydda i'n ymarfer dwy noson gyda'r band ac wedyn cwpl o oriau'r nos ar ben fy hun yn y tŷ, neu awr yma ac acw os dwi wedi bod yn brysur iawn. Hyd yn hyn, dwi wedi chwarae gyda nhw yn yr Royal Albert Hall a'r Birmingham Symphony Hall."

Mae'n dweud bod safon y gystadleuaeth yn uchel ac y gallai un o'r pedwar band gipio'r wobr. Diplomataidd yw Heledd ynglŷn â phwy yw'r aelod mwyaf talentog yn y teulu hefyd!

"Dad sydd wedi bod yn chwarae hiraf felly fe sydd fwyaf profiadol. Ond alla i ddim datgelu pwy yw'r gorau allan ohonom ni gyd, fyddai hynny ddim yn deg!"