Protest yn erbyn ad-drefnu ysgolion Sir Benfro

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae ymgyrchwyr eisiau chweched ddosbarth fel rhan o'r ysgol newydd yn Hwlffordd

Mae tua 250 o ddisgyblion wedi bod yn protestio cyn pleidlais dyngedfennol ar ddyfodol addysg uwchradd yn Sir Benfro.

Mae'r cyngor llawn yn penderfynu ar gynlluniau i gau Ysgolion Syr Thomas Picton a Tasker Milward yn Hwlffordd a chreu ysgol newydd 11-16 oed yn eu lle.

Byddai addysg bellach i ddisgyblion 16-18 oed yn cael ei ddarparu mewn canolfan newydd yng Ngholeg Sir Benfro.

Ond mae ymgyrchwyr eisiau chweched ddosbarth fel rhan o'r ysgol newydd.

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cynnal pedwar ymgynghoriad, gyda'r un mwyaf diweddar yn dangos bod 70% yn anghytuno gyda'r cynlluniau.

Yn cefnogi'r cynlluniau i newid, dywedodd gyfarwyddwr plant ac ysgolion y cyngor, Kate Evan-Hughes, nad yw canlyniadau addysg yn y sir yn ddigon da, a'i bod eisiau i "holl ddisgyblion Sir Benfro i gyrraedd eu potensial".