BBC Cymru Fyw

Euro 2016: Dim gwahanu cefnogwyr Cymru a Lloegr yn Lens

Published
image copyrightGetty Images

Mae'n debyg na fydd miloedd o gefnogwyr Cymru a Lloegr yn cael eu gwahanu yn Stadiwm Bollaert-Delelis yn Lens ar gyfer y gêm rhwng y ddwy wlad yn Euro 2016 fis nesaf.

Cafodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru 5,000 o docynnau i'r gêm, tra bod FA Lloegr wedi cael 6,000, ond mae'r heddlu yn disgwyl i gefnogwyr "o Brydain" fod wedi cael gafael ar y gweddill.

35,000 o seddi sydd yn y stadiwm, un o'r lleiaf sy'n cael eu defnyddio yn y bencampwriaeth.

Mae'r Uwcharolygydd Steve Funham o Heddlu De Cymru wedi dweud wrth raglen Good Evening Wales ei fod yn "disgwyl i'r rhan fwyaf o bobl y tu mewn i'r stadiwm fod yn Brydeinig ac yn cefnogi Lloegr neu Gymru".

image copyrightGetty Images
image captionYn y Stade Bollaert-Delelis fydd Cymru a Lloegr yn chwarae eu gêm yn Euro 2016

Yr Uwcharolygydd Funham yw swyddog cyswllt Cymru ar gyfer y gystadleuaeth, a dywedodd bod ganddo ffydd y byddai heddlu Ffrainc yn gallu ymdopi.

"Mae gan heddlu Ffrainc ddulliau sydd wedi eu profi ac maen nhw wedi arfer heddlua digwyddiadau pêl-droed," meddai.

"Mae gemau wedi eu cynnal yn Lens o'r blaen ac nid yw hyn yn beth newydd i'n cydweithwyr yn Lens neu i Lens ei hun, ond yn amlwg wrth i filoedd o Brydeinwyr fynd i'r dref gallwn ddisgwyl i weld pobl yn cymysgu.

"Yr hyn rydyn ni'n ei ddweud yw bod hynny'n rhan o bêl-droed a bydd y mwyafrif helaeth o gefnogwyr sy'n mynd allan yno yn cadw at y rheolau ac yn edrych ymlaen at wledd o bêl-droed."

Dim 'pryder ychwanegol'

Gall gefnogwyr sy'n teithio i Ffrainc hefyd ddisgwyl mwy o fesurau diogelwch yn dilyn ymosodiadau terfysgol ym Mharis a Brwsel.

Mae'r Uwcharolygydd Funham wedi gofyn i gefnogwyr gofio hynny pan maen nhw yno.

"Yr hyn sydd angen i gefnogwyr Cymru ei gofio yw bod heddlu Ffrainc yno ar gyfer y pêl-droed, ond hefyd i atal terfysgaeth a bydd hynny'n flaenoriaeth.

"Rydyn ni'n gofyn i gefnogwyr Cymru ymddwyn yn dda pan maen nhw allan yno. Dydyn ni ddim eisiau creu unrhyw bryder ychwanegol i'r hyn sydd rhaid iddyn nhw ddelio hefo yn barod."

image copyrightUEFA

Dywedodd yr Uwcharolygydd Funham na fydd cefnogwyr yn cael mynd a bagiau hefo nhw i mewn i'r gemau, ac maen debyg y bydd rhaid dangos tocynnau sawl tro cyn mynd i mewn i stadiwm.

Yr wythnos diwethaf, fe wnaeth Maer Lens annog unrhyw gefnogwyr sydd heb docyn yno i aros ffwrdd o'r dref ar ddiwrnod y gêm.

Fe wnaeth yr Uwcharolygydd Funham gefnogi'r alwad, gan ychwanegu ei fod yn debyg na fydd alcohol ar werth yn Lens oni bai am mewn ardal swyddogol i gefnogwyr.

"Hyd yn oed os oes gyda chi docyn rydyn ni'n dweud wrth gefnogwyr bod llawer o drefi a phentrefi y tu allan i Lens lle allwch chi fynd i fwynhau diod ac mae cysylltiadau trên da..."

Os nad oes gyda chi docyn, dywedodd: "Plîs peidiwch â mynd i Lens."