Streic i effeithio ar gefnogwyr Cymru yn Ffrainc?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters

Mae undeb sy'n cynrychioli gweithwyr rheilffordd yn Ffrainc wedi galw am gynnal streiciau, all effeithio ar filoedd o gefnogwyr o Gymru sy'n mynd yno ar gyfer Euro 2016.

Mae anghydfod yn Ffrainc wrth i'r llywodraeth a rheolwyr y rheilffyrdd geisio cyflwyno amodau gwaith newydd sy'n cael eu gwrthwynebu gan yr undeb.

Dydd Iau, fe wnaeth undeb CGT alw am gynnal streiciau wythnosol mewn protest.

Mae disgwyl i filoedd o gefnogwyr o Gymru heidio i Ffrainc i wylio'r tîm cenedlaethol, sydd wedi cyrraedd un o brif bencampwriaethau pêl-droed y byd am y tro cyntaf ers 1958.

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae'r undeb wedi galw am gynnal streiciau bob dydd Mercher ac Iau gan ddechrau'r wythnos nesaf, wrth i'r pennaeth, Philippe Martinez alw am "symud ymlaen" gyda'r gweithredu.

Daw ei alwad yn dilyn protestiadau ehangach yn erbyn y llywodraeth mewn dinasoedd ar draws y wlad.

'Adio at gostau'

Os yw'n mynd ymlaen, byddai'r streic yn siom cyn dechrau ar y daith, yn ôl un sy'n teithio allan i gefnogi.

Mae Sion Morgan o Fontnewydd yng Ngwynedd yn teithio fel rhan o grŵp o 10 i Ffrainc i ddilyn Cymru drwy gemau'r grŵp.

Ar ôl cyrraedd y cyfandir, mae'r grŵp wedi archebu tocynnau trên i deithio o amgylch y wlad.

"Ma'r ticedi trên yn non-refundable, gawn ni ddim pres 'nôl os 'da ni'n canslo, felly dwni'm be' fydd yn digwydd efo hynny," meddai.

"Mae 'na fysus yn mynd ond ma' nhw'n hir ac yn adio at gostau."

Er i'r grŵp archebu'n gynnar, ni fydd modd iddyn nhw gael yr arian yn ôl ac maen bosib y bydd rhaid gwneud trefniadau eraill.

Ychwanegodd: "Dydi o ddim yn ideal! Da ni 'di ordro yn fuan, dim ond tri mis o flaen llaw wyt ti'n gallu 'neud, a 'da ni di 'neud hynny, ond gawn ni ddim mynd."

Mae gêm gyntaf Cymru yn y bencampwriaeth yn Bordeaux yng ngorllewin Ffrainc a'r ail yn Lens yn y gogledd - taith o dros 450 milltir i gefnogwyr sy'n bwriadu dilyn y tîm.

Mae'r drydedd gêm yn y grŵp yn Toulouse yn y de, dros 500 milltir o Lens.