£3.3m o gronfa'r loteri i adfer harbwr Caernarfon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae £3.3m wedi ei roi gan Cronfa Dreftadaeth y Loteri i adfywio'r hen gei llechi ar lannau'r dŵr yng Nghaernarfon a'i drawsnewid yn gyrchfan siopa ac ymwelwyr.

Fel rhan o'r prosiect arfaethedig yn harbwr hanesyddol Safle'r Ynys, mae cynlluniau i ddatblygu siopau ar gyfer dylunwyr bychain, artisan ynghyd âg ail greu llety hynafol.

Mae rhan o'r arian wedi dod o gronfa sy'n buddsoddi mewn adeiladau hanesyddol segur a'u gwneud yn addas i'w hail-ddefnyddio eto.

Dywedodd Y Farwnes Kay Andrews, Cadeirydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru: "Mae'r prosiect uchelgeisiol hwn ar gyfer y lleoliad eiconig yma yn enghraifft berffaith o sut all ein gorffennol helpu i fod yn gatalydd economaidd ar gyfer y presennol, yn creu swyddi newydd, mwy o ymwelwyr ac ymdeimlad o falchder i'r bobl hynny sydd â Chaernarfon yn gartref iddynt."

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ardal yn atyniad i ymwelwyr gyda'r castell yn agos

'Creu canolfan ddeinamig'

Bydd cynlluniau manylach yn cael eu cyflwyno i Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn dilyn gwaith ymgynghori ac ymchwil, ac os yw'r cais yn llwyddiannus, gallan nhw dderbyn hyd at £3.3m.

Dywedodd Cadeirydd Ymddiriedolaeth yr Harbwr, Ioan Thomas: "Erbyn hyn mae cynhyrchwyr bwyd a diod, micro-fragwyr, pobwyr gwlad ac artistiaid lleol yn helpu ffurfio Cymru yn y ffordd y gwnaeth gweithwyr haearn a llechi ar un adeg, ac rydym eisiau chwarae ein rhan yn gofalu fod ganddynt leoliad ffyniannus, wedi'i adfywio i wneud hynny ynddo.

"Diolch i arian gan y Loteri Genedlaethol rydym yn bwriadu creu canolfan ddeinamig ar gyfer gweithwyr heddiw yn ogystal â chyrchfan ymwelwyr fywiog a chyffrous.

"Mae glannau'r dŵr yn denu nifer cyson o ymwelwyr diolch i Gastell Caernarfon ar y naill ochr, a Rheilffordd Eryri ar yr ochr arall, ac felly bydd siopau artisan, preswylfeydd artistiaid a llecynnau cymunedol yn olynwyr delfrydol i'r adeiladau diwydiannol segur sydd ar y safle ar hyn o bryd, a bydd yn helpu gwau Caernarfon fodern gyda'i threftadaeth ddiwydiannol."

Mae Ymddiriedolaeth yr Harbwr yn gofalu am nifer o adeiladau treftadaeth o bwys ar lannau'r afon o Ddoc Fictoria i Gei Llechi. Mae hefyd yn rheoli Marina Doc Fictoria ar ran Cyngor Gwynedd.