Carafanau 'ar gyfer gwyliau'n unig' nid cartrefi parhaol

  • Cyhoeddwyd
Carafanau

Mae ymgyrch yn erbyn defnyddio carafanau ar safleoedd gwyliau fel cartrefi parhaol yn cael ei lansio yn Sir Ddinbych.

Dywed swyddogion y cyngor eu bod yn pryderu bod rhai perchnogion y safleoedd carafannau yn caniatáu i bobl fyw yn eu carafannau drwy gydol y flwyddyn, sydd yn erbyn y gyfraith.

Mae nifer yn osgoi talu treth y cyngor, gan gynyddu'r pwysau ar wasanaethau cyhoeddus fel iechyd ac addysg, meddai'r cyngor.

Y llynedd fe benderfynodd Cyngor Sir Ddinbych gymryd camau i atal y broblem.

Nawr mae cynghorwyr wedi cytuno ar gynllun gweithredu i atal carafanau rhag cael eu defnyddio fel cartrefi parhaol, yn groes i safonau masnach, cynllunio a rheolau trwyddedu.

Mae mwy na 6,000 o garafannau sefydlog yn y sir, y mwyafrif ar feysydd mawr ar hyd yr arfordir.

Gwerth i'r economi

Yn ôl adroddiad i'r pwyllgor craffu mae'r cyngor yn cydnabod gwerth y meysydd carafannau i'r economi lleol.

Dywed y swyddogion, tra bod y rhan fwyaf o'r gwersylloedd yn cael eu rheoli'n dda, maen nhw'n gwybod am rai achosion lle maen nhw'n gweithredu y tu allan i'r rheolau.

Bydd yr ymgyrch yn golygu archwilio pob safle yn y sir, gan gynnwys gwirio trefn prynu a gwerthu carafanau.

Byddan nhw hefyd yn edrych am dystiolaeth i weld os yw'r safleoedd yn cael eu defnyddio fel cartrefi parhaol neu fel prif gartre.

Bydd swyddogion yn adrodd yn ôl i'r cyngor ymhen blwyddyn.