£50m i brifysgol ddatblygu ardal arloesi Abertawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Y Drindod Dewi Sant

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi sicrhau £50m gan fanc yr HSBC er mwyn datblygu Ardal Arloesi Glannau Abertawe.

Bwriad y datblygiad yw creu cymdogaeth ddysgu newydd yn Abertawe, gan gysylltu addysg â busnes, arloesedd a mentergarwch.

Bydd y cyllid gan HSBC yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cam cyntaf gwaith adeiladu'r datblygiad, fydd yn cynnwys dros 12,000 metr sgwâr o gyfleusterau pwrpasol ar gyfer dysgu, addysgu ac ymchwil cymhwysol, yn ogystal â mannau cymdeithasol.

Mae'r brifysgol yn rhagweld y bydd hyn yn hwyluso nifer o brosiectau ar y cyd â sefydliadau eraill sy'n dymuno sefydlu eu hunan gyferbyn â datblygiad y brifysgol i helpu adfywiad economaidd yr ardal.

Ffynhonnell y llun, Y Drindod Dewi Sant

Dywedodd Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant, yr Athro Medwin Hughes: "Mae sicrhau'r cyllid hwn gan HSBC yn gam mawr ymlaen ar gyfer y datblygiad arloesol hwn.

"Nid campws newydd yn unig fydd yr Ardal Arloesi - bydd yn gymdogaeth fywiog, integredig lle byddwn ni'n gweithio gyda phartneriaid i ddefnyddio gwybodaeth ac arbenigedd er budd pob un ohonom, gan ddatblygu sgiliau busnesau cyfredol a denu buddsoddiadau newydd i'r rhanbarth.

"Mae cwblhau'r cytundeb hwn yn golygu y gall y gwaith adeiladu ddechrau nes ymlaen eleni er mwyn sicrhau bod y cyfleusterau'n barod ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2018."

Bydd ail gam y datblygiad yn ehangu cyfleusterau academaidd y brifysgol ymhellach ac yn creu ardal o fwy na 18,000 metr sgwâr ar gyfer busnesau o 2021.