Gall penodiad Hamilton 'ddadwneud' llwyddiant UKIP

  • Cyhoeddwyd
Neil Hamilton
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Neil Hamilton ei ethol fel aelod rhanbarthol ddechrau Mai

Gallai llwyddiant UKIP yng Nghymru gael ei "ddadwneud" yn dilyn penodiad Neil Hamilton fel arweinydd y grŵp yn y Cynulliad, yn ôl cadeirydd cangen y blaid.

Ddydd Mawrth, fe wnaeth Mr Hamilton ennill pleidlais yn erbyn arweinydd UKIP Cymru, Nathan Gill, ddyddiau ar ôl i saith AC UKIP gael eu hethol i'r Cynulliad.

Mae Mr Gill yn parhau yn arweinydd y blaid yng Nghymru.

Yn siarad gyda rhaglen Sunday Politics Wales y BBC, dywedodd James Peterson, sy'n gadeirydd cangen UKIP yng Nghasnewydd, bod gan benderfyniad Mr Hamilton i herio Mr Gill "y gallu i symud y blaid yn ôl".

Ond mae aelod arall sy'n cefnogi Mr Hamilton wedi dweud bod y cyn AS Ceidwadol yn "ticio'r bocsys" i fod yn arweinydd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae rhwyg o fewn UKIP wedi dod i'r amlwg ers i'r blaid ennill seddi yn y Cynulliad
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nigel Farage wedi beirniadu penodiad Neil Hamilton fel arweinydd y blaid ym Mae Caerdydd

Ers i'r ACau gyfarfod i ethol arweinydd y grŵp, mae'r rhwyg o fewn y blaid wedi dod i'r amlwg.

Dywedodd un aelod "na allai weld Mr Hamilton yn uno'r blaid". Dywedodd un arall ei fod yn "gwneud gelynion".

Dywedodd James Peterson bod canlyniad y bleidlais ddydd Mawrth yn golygu bod y rhai wnaeth gefnogi'r blaid yn etholiad y Cynulliad wedi eu "camarwain".

"Dwi'n meddwl bod hi'n rhesymol i bobl ddisgwyl i Nathan Gill fod wrth y llyw a dwi'n meddwl 'na dyna wnaeth bobl bleidleisio drosto," meddai.

Ond mae aelodau eraill wedi croesawu penodiad Mr Hamilton, gan gyhuddo Mr Gill o fod yn "wan".

Dywedodd Joe Smyth, oedd yn ymgeisydd i'r blaid yn Islwyn: "Dwi'n meddwl ei fod yn beth da iawn i UKIP bod Neil wedi ei ethol yn arweinydd y grŵp.

"Fel person mae'n fonheddwr, mae ganddo lwyth o brofiad a gwybodaeth ac i mi mae'n ticio'r bocsys fel arweinydd."

Wrth ymateb i sylwadauMr Smyth, dywedodd Neil Hamilton, bod y blaid wedi bod yn "mynd am yn ôl", ond fe fydd ef yn "creu'r momentwm i wthio ymlaen".

  • Bydd mwy ar raglen Sunday Politics Wales ar BBC One am 11:30 ddydd Sul.