Cynilo cyn croesawu'r Steddfod

  • Cyhoeddwyd
steddfod fflint

Cyn croesawu Eisteddfod yr Urdd i'r rhanbarth, mae'n rhaid i bwyllgorau'r ardal fynd ati i gyrraedd targedau ariannol er mwyn cynnal yr Ŵyl. Bu Cymru Fyw yn edrych ar ambell i ymdrech wahanol yn Sir y Fflint eleni.

Treiathlon tair blynedd

Yn ogystal ag arwain y pwyllgor gwaith, fe ymgymrodd cadeirydd y pwyllgor, Jeremy Griffiths â tipyn o her er mwyn hel pres at y 'Steddfod, gan benderfynu cymryd rhan mewn treiathlon go wahanol. Pan oedd Eisteddfod yr Urdd yn y Bala yn 2014, fe nofiodd bedair milltir ar draws Llyn Tegid, cyn reidio 150 o filltiroedd ar ei feic o'r Fflint i Gaerffili ar gyfer yr Ŵyl yn 2015, a rhedeg 90 milltir o amgylch Fflint ddechrau mis Mai eleni.

Yn ôl Jeremy: "Rwyf wedi rhannu y cymal rhedeg i tua 20 milltir bob penwythnos dros y mis diwethaf. Hwn yn sicr oedd y cymal anoddaf gan nad ydwyf yn redwr naturiol. Mi oedd Llyn Tegid yn oer, ond mi wnes i fwynhau nofio; roedd y reid beic i Gaerffili yn iawn hefyd er ein bod wedi cychwyn am hanner nos yn y tywyllwch ond mi wnes i gychwyn rhedeg wedi anafu fy mhen-glin felly alla i ddim dweud mod i wedi mwynhau yn ofnadwy."

Cofio Rhys Jones

Fe gafodd 'na gyngerdd ei gynnal i gofio brodor o'r ardal fu farw y llynedd, y cyfansoddwr, Rhys Jones. Roedd bob tocyn wedi ei werthu ar gyfer y noson, gafodd ei chynnal yn Theatr Clwyd ym mis Mawrth.

Yn perfformio yn y cyngerdd, roedd Côr Maes Garmon, Côr Meibion Trelanwyd, merch Rhys, Caryl Parry Jones a chafwyd sgwrs rhwng arweinydd y noson, Nic Parry a Gareth Glyn o ran y dylanwad mae Rhys Jones wedi ei gael ar y cyfansoddwr.

Holi sgriptiwr Bridge of Spies

Mi gafodd cynulleidfa yn sinema Theatr Clwyd gyfle i holi dramodydd sgrin sydd wedi ei enwbau am Oscar a Bafta mewn digwyddiad i hel pres i'r 'Steddfod ym mis Chwefror. Matt Charman sy'n gyfrifol am ysgrifennu ffilm ddiweddaraf Steven Spielberg, Bridge of Spies.

Fe gafodd ysgrifenwyr ifanc hefyd gyfle i gymryd rhan mewn gweithdy ysgrifennu yn y Theatr gyda Matt Charman.