Gwynedd: Cynghorydd yn cyfaddef ymosod ar ddyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Chris O'Neal yn gynghorydd annibynnol ar ward Marchog

Mae cynghorydd o Wynedd a pherchennog cwmni tacsi wedi cyfaddef ymosod ar un o'i yrwyr.

Roedd Christopher O'Neal, 38, o Dal y Bont, Bangor, wedi ei gyhuddo o dagu David Williams yn ei swyddfa dacsi ym Methesda fis Ionawr diwethaf.

Yn Llys Ynadon Caernarfon, fe wnaeth O'Neal gyfaddef ymosod ar y dyn.

Mae wedi cael gorchymyn i gwblhau 200 awr o waith di-dâl, talu costau o £210 ac iawndal o £150.

Mewn recordiad llais gafodd ei wneud gan Mr Williams, fe glywodd y llys O'Neal yn rhefru ar Mr Williams.

Yn amddiffyn, dywedodd Michael Strain bod O'Neal yn teimlo fel bod Mr Williams wedi ei adael lawr.

Ychwanegodd fod yr ymosodiad wedi digwydd wrth i'r diffynnydd geisio cael allweddi car gan Mr Williams.

Clywodd y llys hefyd bod O'Neal wedi colli ei drwydded tacsi ac na fyddai'n gallu dychwelyd i'w waith ym maes diogelwch.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Rydym yn ymwybodol bod y cynghorydd O'Neal wedi pledio'n euog i gyhuddiad o ymosod a'i fod wedi ei ddedfrydu am y drosedd.

"Mae hwn yn amlwg yn fater difrifol i aelod etholedig a bydd y cyngor yn gweithredu ar frys er mwyn ymateb i hyn."