Math o lefrith arbennig yn rhan o ddiet athletwyr

  • Cyhoeddwyd
Lohn Rolfs

Fe fydd llefrith buwch yn cael ei dreialu fel o ddiet arbennig, gan gwmni o Sir Benfro.

Mae manteision colostrwm - sef y llefrith cyntaf sy'n cael ei gynhyrchu gan fuwch ar ôl geni llo, yn cael yn cael ei ystyried yn sylwedd gwerthfawr gan arbenigwyr iechyd ledled y byd.

Nawr mae cwmni Colostrwm UK, sydd â ffatri brosesu ym Methesda, wedi dechrau cynhyrchu'r sylwedd ar gyfer cwsmeriaid, gan gynnwys athletwyr Olympaidd a chwaraewyr rygbi proffesiynol yng Nghymru.

Disgrifiodd Cyfarwyddwr y cwmni, John Rolfs y cynnyrch fel "aur Cymru go iawn", gan fod y cynnyrch melyn yn llawer mwy trwchus na llefrith arferol.

Mae'r cwmni hefyd yn gweithio gyda phrifysgolion Cymru i brofi'r cynnyrch, am ei allu i roi hwb i'r system imiwnedd ac i wella nifer o gyflyrau sy'n ymwneud a'r system dreulio.

Dechreuodd Mr Rolfs ddefnyddio'r cynnyrch ei hun ar ôl cael llawdriniaeth fawr bum mlynedd yn ôl, ond roedd yn rhaid iddo ei fewnforio o Seland Newydd.

"Mae'n ymddangos yn rhyfedd i mi fod gennym wartheg yn sefyll yn y caeau yma a neb yn ei gasglu," meddai wrth raglen Country Focus BBC Radio Wales.

"Mae pobl wedi bod yn ymwybodol o'i rinweddau ers tro."