David Jones: Mewnfudo yn 'gorfodi pobl o'u swyddi'

Cyhoeddwyd

Mae mewnfudo yn "gyrru cyflogau i lawr" ac yn "gorfodi pobl y wlad allan o'u swyddi", yn ôl arweinydd yr ymgyrch dros adael yr UE yng Nghymru.

Dywedodd AS Gorllewin Clwyd, David Jones, y byddai pobl yn ei "chael hi'n anodd dod o hyd i westai mewn rhai rhannau o Gymru, lle nad oes staff o ddwyrain Ewrop".

Dywedodd wrth raglen y Sunday Supplement ar BBC Radio Wales bod cyflogau hefyd yn cael eu cadw yn isel oherwydd y gweithwyr tramor.

Yn y cyfamser, dywedodd Geraint Talfan Davies o'r ymgyrch i aros yn Ewrop fod "pobl yn symud ac yn mudo, yn cael fawr o effaith ar gyflogau".

Fe fydd y refferendwm dros ddyfodol y DU yn yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei gynnal ar 23 Mehefin.