Pryderon fod pobl yn cymryd cimychiaid heb drwydded

Cyhoeddwyd

Mae pysgotwyr yng Ngwynedd wedi codi pryderon am bobl sy'n cymryd cimychiaid heb drwydded ac yn niweidio gwely'r môr.

Yn ôl Chris Jones, o Bwllheli, mae pobl yn cymryd cimychiaid sy'n "rhy fach", ac felly yn effeithio ar stoc y dyfodol.

Ychwanegodd bod pobl heb drwyddedau - sy'n costio £12,000 - yn rhoi eu potiau cimwch ar ben ei rai o, ac yn cymryd ei gimychiaid.

Dywedodd Cymdeithas Pysgotwyr Llŷn bod hwn yn broblem mewn ardaloedd eraill ar hyd arfordir Cymru.

Dywedodd Mr Jones wrth raglen Post Cyntaf BBC Cymru ei fod yn fwriadol yn rhoi cimychiaid rhy fach mewn potiau, a'u bod wedi eu cymryd o fewn ychydig ddyddiau.

Er bod y swyddog pysgodfeydd sy'n gyfrifol am yr arfordir yn gwneud "swydd wych", dywedodd Mr Jones nad ydi hi'n bosib iddi ofalu am yr ardal gyfan.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Dylai unrhyw un sy'n dymuno pysgota drwy ddefnyddio potiau wneud cais am drwydded, sydd â nifer o amodau ynghlwm.

"Mae'r uned pysgodfeydd yn monitro'r gweithgaredd hwn yn fanwl."