Lluniau: Blas ar fwyd y Cofis

  • Cyhoeddwyd
Bwyd da, tywydd da, lleoliad da
Disgrifiad o’r llun,
Bwyd da, tywydd da, lleoliad da

Ar benwythnos 13-15 cafodd Gŵyl Fwyd Caernarfon ei chynnal. Dyma i chi damaid blasus o'r digwyddiadau a'r stondinau trwy lens y ffotograffydd Iolo Penri:

Disgrifiad o’r llun,
"Paid a bod yn swil, tyrd allan o dy gragen"
Disgrifiad o’r llun,
Maen nhw wedi heidio i G'narfon o Fflostryfan a Fflosgadfan!
Disgrifiad o’r llun,
Pwy sy'n mwynhau Gŵyl Fwyd Caernarfon?
Disgrifiad o’r llun,
Ci poeth
Disgrifiad o’r llun,
Mae hi'n jamborî go iawn yma
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na ddanteithion ynghanol y dre hefyd
Disgrifiad o’r llun,
Caws dweud 'na gwneud! Peidiwch â thrio hyn adref!
Disgrifiad o’r llun,
Job sychedig ydi bwyta!
Disgrifiad o’r llun,
Gwledd liwgar yng nghysgod y castell
Disgrifiad o’r llun,
Prifardd y peintiau: Myrddin ap Dafydd ar stondin Cwrw Llŷn
Disgrifiad o’r llun,
Maes B-wyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r arogl da yn denu'r cwsmeriaid
Disgrifiad o’r llun,
Ciwt! Gobeithio nad oedd rhain ar y fwydlen
Disgrifiad o’r llun,
Ydy Leusa yn rhoi ambell i dip newydd i Lisa?
Disgrifiad o’r llun,
Wyneb ffrwythlon
Disgrifiad o’r llun,
Bryn yn dysgu Dyl Mei sut i wneud wy 'di ffrio?
Disgrifiad o’r llun,
Ci-mwch olwg ar y pysgod
Disgrifiad o’r llun,
Plu yn diddanu'r dorf
Disgrifiad o’r llun,
Arwydd clir o lwyddiant yr Ŵyl
Disgrifiad o’r llun,
"Iym! Welai chi flwyddyn nesa!"