BBC Cymru Fyw

Lluniau: Blas ar fwyd y Cofis

Published
image captionBwyd da, tywydd da, lleoliad da
Ar benwythnos 13-15 cafodd Gŵyl Fwyd Caernarfon ei chynnal. Dyma i chi damaid blasus o'r digwyddiadau a'r stondinau trwy lens y ffotograffydd Iolo Penri:
image caption"Paid a bod yn swil, tyrd allan o dy gragen"
image captionMaen nhw wedi heidio i G'narfon o Fflostryfan a Fflosgadfan!
image captionPwy sy'n mwynhau Gŵyl Fwyd Caernarfon?
image captionCi poeth
image captionMae hi'n jamborî go iawn yma
image captionMae 'na ddanteithion ynghanol y dre hefyd
image captionCaws dweud 'na gwneud! Peidiwch â thrio hyn adref!
image captionJob sychedig ydi bwyta!
image captionGwledd liwgar yng nghysgod y castell
image captionPrifardd y peintiau: Myrddin ap Dafydd ar stondin Cwrw Llŷn
image captionMaes B-wyd
image captionMae'r arogl da yn denu'r cwsmeriaid
image captionCiwt! Gobeithio nad oedd rhain ar y fwydlen
image captionYdy Leusa yn rhoi ambell i dip newydd i Lisa?
image captionWyneb ffrwythlon
image captionBryn yn dysgu Dyl Mei sut i wneud wy 'di ffrio?
image captionCi-mwch olwg ar y pysgod
image captionPlu yn diddanu'r dorf
image captionArwydd clir o lwyddiant yr Ŵyl
image caption"Iym! Welai chi flwyddyn nesa!"