Lluniau: Blas ar fwyd y Cofis

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bwyd da, tywydd da, lleoliad da

Ar benwythnos 13-15 cafodd Gŵyl Fwyd Caernarfon ei chynnal. Dyma i chi damaid blasus o'r digwyddiadau a'r stondinau trwy lens y ffotograffydd Iolo Penri:

Disgrifiad o’r llun, "Paid a bod yn swil, tyrd allan o dy gragen"
Disgrifiad o’r llun, Maen nhw wedi heidio i G'narfon o Fflostryfan a Fflosgadfan!
Disgrifiad o’r llun, Pwy sy'n mwynhau Gŵyl Fwyd Caernarfon?
Disgrifiad o’r llun, Ci poeth
Disgrifiad o’r llun, Mae hi'n jamborî go iawn yma
Disgrifiad o’r llun, Mae 'na ddanteithion ynghanol y dre hefyd
Disgrifiad o’r llun, Caws dweud 'na gwneud! Peidiwch â thrio hyn adref!
Disgrifiad o’r llun, Job sychedig ydi bwyta!
Disgrifiad o’r llun, Gwledd liwgar yng nghysgod y castell
Disgrifiad o’r llun, Prifardd y peintiau: Myrddin ap Dafydd ar stondin Cwrw Llŷn
Disgrifiad o’r llun, Maes B-wyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r arogl da yn denu'r cwsmeriaid
Disgrifiad o’r llun, Ciwt! Gobeithio nad oedd rhain ar y fwydlen
Disgrifiad o’r llun, Ydy Leusa yn rhoi ambell i dip newydd i Lisa?
Disgrifiad o’r llun, Wyneb ffrwythlon
Disgrifiad o’r llun, Bryn yn dysgu Dyl Mei sut i wneud wy 'di ffrio?
Disgrifiad o’r llun, Ci-mwch olwg ar y pysgod
Disgrifiad o’r llun, Plu yn diddanu'r dorf
Disgrifiad o’r llun, Arwydd clir o lwyddiant yr Ŵyl
Disgrifiad o’r llun, "Iym! Welai chi flwyddyn nesa!"