Lluniau: Blas ar fwyd y Cofis

Bwyd da, tywydd da, lleoliad da
Image caption Bwyd da, tywydd da, lleoliad da

Ar benwythnos 13-15 cafodd Gŵyl Fwyd Caernarfon ei chynnal. Dyma i chi damaid blasus o'r digwyddiadau a'r stondinau trwy lens y ffotograffydd Iolo Penri:

Image caption "Paid a bod yn swil, tyrd allan o dy gragen"
Image caption Maen nhw wedi heidio i G'narfon o Fflostryfan a Fflosgadfan!
Image caption Pwy sy'n mwynhau Gŵyl Fwyd Caernarfon?
Image caption Ci poeth
Image caption Mae hi'n jamborî go iawn yma
Image caption Mae 'na ddanteithion ynghanol y dre hefyd
Image caption Caws dweud 'na gwneud! Peidiwch â thrio hyn adref!
Image caption Job sychedig ydi bwyta!
Image caption Gwledd liwgar yng nghysgod y castell
Image caption Prifardd y peintiau: Myrddin ap Dafydd ar stondin Cwrw Llŷn
Image caption Maes B-wyd
Image caption Mae'r arogl da yn denu'r cwsmeriaid
Image caption Ciwt! Gobeithio nad oedd rhain ar y fwydlen
Image caption Ydy Leusa yn rhoi ambell i dip newydd i Lisa?
Image caption Wyneb ffrwythlon
Image caption Bryn yn dysgu Dyl Mei sut i wneud wy 'di ffrio?
Image caption Ci-mwch olwg ar y pysgod
Image caption Plu yn diddanu'r dorf
Image caption Arwydd clir o lwyddiant yr Ŵyl
Image caption "Iym! Welai chi flwyddyn nesa!"