Marwolaeth chwaraewr rygbi: Dyn wedi ei daro'n 'fwriadol'

  • Cyhoeddwyd
Daniel Jason ShepherdFfynhonnell y llun, Athena
Disgrifiad o’r llun,
Mae Daniel Jason Shepherd yn gwadu dynladdiad wedi'r digwyddiad yn Abertawe

Mae llys wedi clywed bod chwaraewr rygbi wedi marw ar ôl cael ei daro o'r tu ôl iddo "yn fwriadol" gan ddyn arall yn Abertawe.

Clywodd Llys y Goron Abertawe bod Daniel Jason Shepherd, 23, o Sgiwen, wedi taro Jonathon Thomas, oedd yn 34, y tu allan i dafarn y Crosskeys ar Heol y Dywysoges yn dilyn ffrae.

Bu farw Mr Thomas, oedd wedi chwarae rygbi i Abertawe ac Aberafan, yn Ysbyty Treforys yn ddiweddarach.

Mae Mr Shepherd yn gwadu cyhuddiad o ddynladdiad.

'Dim cyfiawnhad'

Clywodd y llys bod Mr Thomas wedi taro yn erbyn y diffynnydd ar y stryd wrth gerdded heibio iddo yn oriau man 1 Tachwedd.

Honnodd yr erlyniad bod Mr Shepherd wedi ymateb yn flin a bod ffrae wedi dechrau rhwng y ddau.

Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Jonathon Robert Thomas yn yr ysbyty yn dilyn y digwyddiad

Er hynny, dywedodd Michael Jones ar ran yr erlyniad bod Mr Thomas wedi dweud nad oedd eisiau unrhyw drafferth, a'i fod wedi dechrau cerdded i ffwrdd.

Dywedodd Mr Jones bod y diffynnydd yna wedi taro Mr Thomas, ac "na fyddai yntau wedi gweld hynny'n dod".

Ychwanegodd bod y diffynnydd wedi taro Mr Thomas "heb unrhyw gyfiawnhad".

'Gwneud dim'

Ar ôl yr ymosodiad honedig, mae'r erlyniad yn honni bod y diffynnydd wedi gadael safle'r digwyddiad, a cheisio cuddio'r crys yr oedd wedi bod yn ei wisgo.

Clywodd y llys gyfres o negeseuon rhwng y diffynnydd a ffrind pan ddywedodd y ffrind bod Mr Thomas "wedi gwneud dim".

Clywodd y rheithgor bod y diffynnydd wedi ateb gan ddweud wrth ei ffrind i "ddweud dim", gan ychwanegu "sori dy fod wedi gorfod aros yno, ond doeddwn i methu aros".

Cafodd Mr Shepherd ei arestio'n ddiweddarach y bore hwnnw. Mae'n gwadu cyhuddiad o ddynladdiad ac mae'r achos yn parhau.