Lluniau: Blas ar fwyd y Cofis // Pictures: Caernarfon food Festival

Bwyd da, tywydd da, lleoliad da // Great food, great weather, great location
Image caption Bwyd da, tywydd da, lleoliad da // Great food, great weather, great location

Ar benwythnos 13-15 Mai cafodd Gŵyl Fwyd Caernarfon ei chynnal. Dyma i chi damaid blasus o'r digwyddiadau a'r stondinau trwy lens y ffotograffydd Iolo Penri:

On the weekend of 13-15 May Caernarfon Food Festival was held in the shadow of the town's castle. Here is a tasty bite of the events through the lens of photographer Iolo Penri:

Image caption "Paid a bod yn swil, tyrd allan o dy gragen" // "Don't be shy, come out of your shell"
Image caption Pwy sy'n mwynhau Gŵyl Fwyd Caernarfon? // Who's enjoying the Caernarfon Food Festival?
Image caption Ci poeth // Hot dog
Image caption Mae hi'n jamborî go iawn yma // It's a jamboree
Image caption Mae 'na ddanteithion ynghanol y dre hefyd // Plenty of treats on the town's streets
Image caption Caws dweud 'na gwneud! Peidiwch â thrio hyn adref! // Don't try this at home!
Image caption Job sychedig ydi bwyta! // Eating is thirsty work!
Image caption Gwledd liwgar yng nghysgod y castell // A colourful feast in the shadow of the castle
Image caption Prifardd y peintiau: Myrddin ap Dafydd ar stondin Cwrw Llŷn // It's a busy day on the Cwrw Llŷn stall
Image caption Maes B-wyd // Y maes was full of stalls
Image caption Mae'r arogl da yn denu'r cwsmeriaid // The fine aromas attract many visitors
Image caption Ciwt! Gobeithio nad oedd rhain ar y fwydlen // Cute! Hope they're not on the menu
Image caption Ydy Leusa yn rhoi ambell i dip newydd i Lisa? // Leusa giving a few tips to S4C cookery expert Lisa Fearn?
Image caption Wyneb ffrwythlon // A fruitful face
Image caption Bryn yn dysgu Dyl Mei sut i wneud wy 'di ffrio? // Bryn Williams demonstrating how to cook the perfect fried egg?
Image caption Ci-mwch olwg ar y pysgod // The world's your lobster
Image caption Plu yn diddanu'r dorf // Folk band Plu entertaining the crowd
Image caption Arwydd clir o lwyddiant yr Ŵyl // A clear sign of success
Image caption "Iym! Welai chi flwyddyn nesa!" // "Yum! See you next year!"