Cynghorwyr Sir Benfro yn cymeradwyo cynllun tai

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Y safle ar gyfer y datblygiad yn Aberdaugleddau

Mae caniatâd cynllunio wedi ei roi i ddatblygiad yn Sir Benfro sy'n cynnwys nifer o gartrefi fforddiadwy.

Mae Cymdeithas Tai Sir Benfro am godi 117 o dai ar dir i'r gogledd o Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau.

Fe fydd y datblygiad yn cynnwys cymysgedd o dai, byngalos a fflatiau rhwng un a phedair ystafell.

Maen nhw hefyd yn dweud y byddan nhw'n codi llefydd chwarae i blant.

Fe wnaeth swyddogion cynllunio argymell cymeradwyo'r cynlluniau.

Fe wnaeth y pwyllgor cynllunio hefyd gymeradwyo cais gan gwmni Hillwest i adeiladu 24 o dai newydd yn Hwlffordd.

Roedd y Cyngor Tref wedi gwrthwynebu cynllun oherwydd pryder am broblemau traffig a charthffosiaeth.