Bwrdd iechyd yn dangos 'diffyg parch', medd adroddiad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Nick Bennett: Bwrdd iechyd yn dangos diffyg parch

Dywed yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus fod bwrdd iechyd wedi "dangos diffyg parch eithriadol" at fam ar ôl iddi gwyno am y gofal roedd ei mab yn ei dderbyn.

Bu'n rhaid i'r ddynes aros bron i ddwy flynedd am ymateb ar ôl iddi gwyno am driniaeth i lygaid ei mab.

Dywedodd Nick Bennett fod ei thriniaeth gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda yn "annerbyniol."

Cymerodd y "cam eithriadol" o gyhoeddi adroddiad arbennig - y tro cyntaf i'r math yma o adroddiad gael ei wneud yng nghyswllt bwrdd iechyd.

Mae'r adroddiad arbennig yn broses sy'n digwydd pe bai sefydliad yn methu ag ateb yn ddigonol i'r ombwdsmon, ac mae'n cynnwys nifer o argymhellion.

Daeth y mater i sylw Mr Bennett ar ôl i'r ddynes gwyno i'r bwrdd iechyd ym Mehefin 2014.

'Oedi gormodol'

Fe wnaeth hi gŵyn bellach yn Ionawr 2016 oherwydd y diffyg ymateb a gafodd.

Dywedodd yr ombwdsmon fod yr oedi wrth ddelio gyda'r gŵyn yn "ormodol" a bod y diffyg cysylltiad yn cyfateb a chamweinyddu.

Nododd yr adroddiad fod y bwrdd iechyd wedi cytuno yn benodol gyda'r ombwdsmon i ymateb i'r gŵyn, ond na wnaethon nhw hynny.

Yna fe wnaethon nhw roi dyddiad penodol i'r ddynes ynglŷn â rhoi ymateb, ond unwaith eto, ddaeth dim ymateb.

"Mae peidio â datrys hyn ar ôl bron i ddwy flynedd yn dangos diffyg parch tuag at Ms 'A' a'i mab, ac mae wedi achosi poen meddwl diangen i deulu Ms 'A'," meddai Mr Bennett.

Ers i'r adroddiad arbennig gael ei gyhoeddi, dywedodd Mr Bennett fod y bwrdd iechyd wedi cytuno i weithredu'r argymhellion, gan gynnwys ymateb i gŵyn wreiddiol y ddynes, ac ymddiheuriad iddi am yr amser a gymerodd.

Ond ychwanegodd ei fod yn parhau â phryderon am agwedd rheolwyr y bwrdd iechyd ac y byddai'n eu monitro yn agos dros y misoedd nesaf.