Radio Cymru'n arloesi wrth ddathlu'r deugain

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Betsan Powys yn dweud ei bod hi'n awyddus i gymryd mantais o blatfformau digidol

Mae Radio Cymru wedi cyhoeddi y byddan nhw'n sefydlu gorsaf dros dro yn ystod yr hydref, fel rhan o ddathliadau pen-blwydd yr orsaf.

Bydd datblygiadau digidol yn cynnig hyd yn oed mwy o ddewis rhaglenni i wrandawyr, medd Betsan Powys, Golygydd Radio Cymru.

Bydd y gwasanaeth "llawn cerddoriaeth a sgwrs" yn cael ei lansio ar drothwy pen-blwydd Radio Cymru yn 40 oed yn 2017, ac yn rhan o gynlluniau ehangach i fanteisio ar lwyfannau digidol.

Fel rhan o'r cyfnod peilot, bydd yr orsaf dros dro yn darlledu yn ystod bore'r wythnos waith, a hynny ar-lein, ar wefan Radio Cymru, ar yr ap iPlayer Radio drwy Gymru gyfan - ac fel dewis arall ar radio DAB yn y de ddwyrain.

Bydd amserlen y brif orsaf yn aros fel ag y mae ar FM a DAB.

Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na gynnydd yn nifer y bobl sy'n gwrando ar Radio Cymru trwy ddyfeisiadau symudol

'Manteisio ac arloesi'

Dywedodd Betsan Powys, Golygydd Radio Cymru: "Does dim dwywaith fod 'na gyffro ar drothwy'r pen-blwydd mawr yn ddeugain oed. Ac wrth i'r platfformau digidol ddatblygu, mae'n bwysig fod Radio Cymru yn manteisio ac arloesi.

"Arbrawf tri mis fydd yr orsaf dros dro - i wrandawyr gael mwynhau ac i ni gael dysgu a thrio pethau technegol a chlyfar ond heb ddieithrio gwrandawyr ffyddlon Radio Cymru. Y nod yw cael un gwasanaeth cenedlaethol gyda mwy nag un dewis.

"Wedi'r tri mis, fe fyddwn yn ystyried y camau nesaf yng ngoleuni'r peilot, datblygiadau technegol a realiti ariannol BBC Cymru".

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu datganiad gan BBC Radio Cymru gan alw ar benaethiaid y gorfforaeth i sicrhau bod yr arbrawf yn dod yn barhaol.

Dywedodd Curon Davies, llefarydd darlledu Cymdeithas yr Iaith: "Ry'n ni'n croesawu'r cyhoeddiad yma gan fod dybryd angen rhagor o gynnwys digidol amrywiol yn y Gymraeg, ar gyfer pobl ifanc yn enwedig. Gall un orsaf ddim bod yn bopeth i bawb, felly gobeithio bydd y gwasanaeth newydd yma yn golygu y bydd rhagor o amrywiaeth.''

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cynlluniau'n cynnwys gweithio gyda chriw Cyw S4C yn sgîl llwyddiant Stori Tic Toc ar Radio Cymru

'Safbwyntiau newydd'

Fel rhan o'r cynlluniau digidol arloesol, bydd Radio Cymru hefyd yn creu gofod newydd ar-lein sy'n cynnig deunydd Cymraeg i gynulleidfa C2, cydweithio gyda phartneriaid i feithrin lleisiau newydd, a manteisio ar ap cerddoriaeth newydd y BBC, sy'n rhoi'r gallu i ddefnyddwyr ddewis eu hoff gerddoriaeth, gan gynnwys artistiaid Cymraeg.

Ychwanegodd Betsan Powys: "Mae'n fwriad gennym hefyd i arbrofi gyda nifer o syniadau yn ystod y cyfnod yma gan gynnwys creu partneriaethau newydd gyda Prosiect 15 a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i feithrin lleisiau all gyflwyno safbwyntiau newydd i'r orsaf yn ogystal ag adeiladu ar ein perthynas gyda chriw Cyw S4C yn sgîl llwyddiant Stori Tic Toc. Felly mae hi'n mynd i fod yn gyfnod prysur a heriol ond un a fydd, gobeithio yn dod â mwy o gynnwys diddorol i'r gwrandawyr."

Bydd Radio Cymru yn datgelu mwy o fanylion am y cynlluniau digidol, gan gynnwys yr orsaf dros dro, yn ystod y misoedd nesaf.