'Pryder' am ddiffyg hyfforddiant i brentisiaid yn Gymraeg

  • Cyhoeddwyd
apprentices with motor carFfynhonnell y llun, PA

Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw ar Lywodraeth newydd Cymru i sicrhau bod mwy o brentisiaid yn cael eu hyfforddi a'u hasesu yn y Gymraeg.

Yn ôl ffigyrau gafodd y mudiad o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, 5% o brentisiaethau oedd ag elfen o ddysgu ac asesu yn Gymraeg mewn cyfnod o bedair blynedd.

Datgelodd Llywodraeth Cymru i'r Gymdeithas bod 179,515 allan o gyfanswm o 189,695 prentisiaeth a gynhaliwyd yng Nghymru ers 2011 wedi eu cynnal drwy gyfrwng y Saesneg, sef 95%.

Yn ôl yr ystadegau, am gyfnod o dair blynedd rhwng 2011 a 2014, roedd 96% o'r prentisiaethau yn Saesneg.

Ond yn ôl llefarydd ar ran y llywodraeth, mae asesiad annibynnol yn dangos fod canran uchel yn cael cyfle i ddysgu drwy'r Gymraeg.

'Pryder mawr'

Wrth ymateb i'r ystadegau, dywedodd Toni Schiavone, Cadeirydd grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Mae'r diffyg darpariaeth yn destun pryder mawr.

"Mae'r llywodraeth yn buddsoddi llawer o arian yn yr hyfforddiant, ac mae hynny'n gwbl gywir, ond mae'n rhaid hyfforddi ein pobl ifanc i allu weithio'n Gymraeg. Wedi'r cwbl, mae cynyddu defnydd y Gymraeg yn y gweithle yn allweddol os yw hi i ffynnu dros y blynyddoedd i ddod."