Ffrae rhwng canŵ-wyr a physgotwyr afon Dyfrdwy

  • Cyhoeddwyd
afon dyfrdwyFfynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r afon yn leoliad poblogaidd i gwmnïau chwaraeon awyr agored a physgotwyr

Mae ffrae rhwng pysgotwyr a chanŵ-wyr yn corddi ynglŷn â phwy sydd a'r hawl i ddefnyddio darn o afon Dyfrdwy ger Llangollen.

Mae'r pysgotwyr yn honni nad yw cwmnïau chwaraeon awyr agored yn parchu'r dyfroedd ddigon, ac maen nhw wedi codi rhwystrau 700 llath rhwng Mile End Mill a'r bont reilffordd yng nghanol y dre'.

Ond mae'r canŵ-wyr yn dadlau bod hyn yn "hynod beryglus" ac maen nhw'n galw ar y pysgotwyr i drafod hefo nhw.

'Dim cytundeb'

Mewn llythyr i'r cwmniau chwaraeon awyr agored, mae'r pysgotwyr yn dweud fod y dyfroedd yn breifat a bod defnyddio canŵ neu gaiac ar yr afon wedi'i wahardd yn gyfreithiol.

Mae nhw'n honni nad oes "cytundeb wedi'i gytuno arno'n flaenorol" i'r cychod ddefnyddio'r parth ac y gallent "wynebu achosion cyfreithiol difrifol" os ydyn nhw'n mynd i mewn i'r dŵr.

Mae'r BBC ar ddeall taw Gwesty White Waters sy'n berchen y darn o dir ar lannau'r afon, a rhentu'r llecyn mae'r pysgotwyr.

Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae Josh O'Brien yn berchen cwmni Llangollen Outdoors, ac yn cyflogi pedwar o staff llawn amser a 15 o hyfforddwyr llawrydd.

Dywedodd: "Mae afon Dyfrdwy wedi cael ei defnyddio ar gyfer rafftio a chanŵio ers blynyddoedd.

Mae'n honni bod cytundeb rhwng defnyddwr masnachol a phartneriaeth sy'n cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Sir Ddinbych a Sefydliad y Gwy a'r Wysg, a dywedodd ei fod yn aros am eu hymateb.

Ychwanegodd: "Mae gosod rhwystrau ar draws afon gaiff ei defnyddio gan gymaint o bobl yn beryglus ofnadwy ac fe fydden ni'n cynghori tir feddiannwyr i beidio â gwneud hyn.

"Fe fydden ni'n croesawu cyfle i drafod ymhellach."

'Sefyllfa drist'

Yn 2012 fe wnaeth y bartneriaeth ymyrryd mewn ffrae rhwng y canŵ-wyr a physgotwyr. Doedd cadeirydd y bartneriaeth, Huw Evans ddim am wneud sylw ar y mater yma.

Dywedodd llefarydd ar ran y pysgotwyr: "Dwy flynedd yn ôl dim ond ychydig o ganŵ- wyr oedd ar yr afon. Mae na bum cwmni yn defnyddio'r afon nawr. Does dim modd pysgota yma.

"Mae'n sefyllfa drist."

Dywedodd y Sarjant Rob Taylor, o uned drosedd cefn gwlad Heddlu Gogledd Cymru: "Ry' ni'n ymwybodol o'r sefyllfa. Ar hyn o bryd dyw'r sefyllfa gyfreithiol ddim yn glir."