BBC Cymru Fyw

Gwrthdrawiad Pen-y-bont: Anafiadau difrifol i ddynes

Published
Mae dynes wedi dioddef anafiadau difrifol yn dilyn gwrthdrawiad rhwng bws a char mewn canolfan siopa ddydd Llun.
Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i safle McArthur Glen ym Mhen-y-bont am 14:55.
Dywedodd Heddlu De Cymru bod y digwyddiad yn ymwneud â char Renault Captur a bws First Cymru rhwng Sainsbury's a KFC ar y safle.
Mae'r ddynes yn cael triniaeth yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar hyn o bryd.