Gwrthdrawiad Pen-y-bont: Anafiadau difrifol i ddynes

Cyhoeddwyd

Mae dynes wedi dioddef anafiadau difrifol yn dilyn gwrthdrawiad rhwng bws a char mewn canolfan siopa ddydd Llun.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i safle McArthur Glen ym Mhen-y-bont am 14:55.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod y digwyddiad yn ymwneud â char Renault Captur a bws First Cymru rhwng Sainsbury's a KFC ar y safle.

Mae'r ddynes yn cael triniaeth yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar hyn o bryd.