Craig gadarn y Cofis

Cyhoeddwyd

Mae'r rhai oedd yn mynd i'r ysgol ag o yn cofio bachgen tawel, cwrtais oedd byth yn rhy bell o'i bêl.

Doedd hi ddim yn annisgwyl felly, yn enwedig i'r rhai oedd wedi ei weld yn chwarae, pan ddaeth Nathan Craig i'r cae fel eilydd i Everton yn 2009 yn 18 oed.

Roedd pethau'n edrych yn addawol iawn i'r chwaraewr troed chwith ar y pryd. Roedd wedi cynrychioli Cymru ym mhob un o'r oedrannau iau, ac aeth yn ei flaen i ennill pedair cap i'r tîm dan 21.

Canodd yr anthem genedlaethol fwy nag unwaith ochr yn ochr â sawl chwaraewr sydd yn Ffrainc gyda charfan Cymru dros yr haf - gan gynnwys Andy King, Joe Allen, Jazz Richards, Jonny Williams a Neil Taylor.

Bellach yn 24, mae Nathan Craig - a oedd wedi bod ar lyfrau Manchester United hefyd - yn chwarae i Glwb Pêl-droed Tref Caernarfon yn ail haenen y pyramid pêl-droed yng Nghymru.

"Ar ôl gadael Everton nesh i ddod yn ôl adra a ca'l gwaith llawn-amsar yn Travis Perkins a seinio i Gaernarfon i ga'l match fitness," meddai Nathan.

Yn fuan wedi hynny, arwyddodd gytundeb gyda chlwb proffesiynol Torquay gan symud i fyw i dde-orllewin Lloegr.

Ffynhonnell y llun, Empics

Hiraeth?

Ond yn anffodus i Nathan, roedd Martin Ling - a oedd wedi ei arwyddo i'r clwb, ac yn amlwg yn ei edmygu fel chwaraewr - wedi gorfod gadael oherwydd iselder.

"'Nath petha' ddim gweithio allan yn diwadd yn fan'na. Gafodd y clwb ei relegatio, doedd y prês ddim yn grêt, a ro'dd hi'n reit ddrud i fyw yna," meddai.

Roedd yna honiadau fod Nathan wedi gadael oherwydd ei fod yn hiraethu am adref, ac er nad oedd hynny'n gwbl wir, mae'n amlwg yn browd iawn o'i fagwraeth ac yn hogyn ei filltir sgwâr.

"O'n i'n ball boy ar yr Oval pan o'n i'n wyth neu naw oed ac i Gaernarfon o'n i isio chwara' un dydd, felly dwi'n prowd i gael chwarae i'r clwb.

"Pan nesh i ddod yn ôl o Torquay 'nath clwb Caernarfon dd'eud y bysan nhw'n licio ca'l fi 'nôl, ac o'n i jest isio joio ffwtbol eto.

"Digwydd bod nesh i weld job yn mynd efo'r clwb yn y papur a nesh i applyio amdano fo.

"Dwi'n mynd rownd ysgolion ac yn hyfforddi plant, a ma' gen i gytundeb efo [Ysgol] Syr Hugh i helpu efo'r tîm ffwtbol yn fan'na hefyd."

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Treuliodd Nathan bron i ddwy flynedd gyda chlwb Torquay United cyn gadael yn 2014

Er ei fod yn mwynhau, ac wedi chwarae efo'r syniad o fynd i ddysgu, pêl-droed yw ei gariad cyntaf, a dyna mae'n ei fwynhau fwyaf o hyd.

"Dwi'n meddwl fod 'na deimlad da wedi dod yn ôl i Gaernarfon," meddai Nathan, sydd wedi ennill tlysau am chwaraewr y flwyddyn gan staff yr academi a gôl y tymor eleni.

"Oedd 'na adag lle odd y tîm yn llawn sgowsars a neb yn dod i watchad bron, ond 'ŵan ma' 'na lot o hogia lleol yn chwara' a ma'r ffans yn ôl.

"Tre' pêl-droed ydi Gaernarfon a dyna fydd o erioed. Gobeithio fyddwn ni wedi mynd fyny adag yma flwyddyn nesa'."

Mae'n dweud ei bod hi wedi bod yn "sioc" pan gafodd y clwb wybod yn ddiweddar eu bod nhw ddim am gael dyrchafiad i Uwch Gynghrair Cymru er iddyn nhw ennill y gynghrair a'r gwpan.

Ond er gwaetha'r helynt oddi ar y cae, mae Nathan wedi penderfynu aros am flwyddyn arall.

Mae'n dweud fod penderfyniad y rheolwr ifanc, Iwan Williams, i aros wedi bod yn ddylanwad mawr arno yntau i wneud yr un peth.

"Ma'r safonau mae o wedi gosod yn well na be' oedd 'na yn Torquay," ychwanegodd Nathan. "Jyst petha' bach fel rhoi protein shakes i bob chwaraewr ar ôl bob gêm. Ma'n g'neud gwahaniaeth."

Ffynhonnell y llun, Nathan Craig
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nathan wedi mwynhau tymor llwyddiannus i Gaernarfon - ac ar lefel bersonol hefyd

'Difaru dim'

Bron i 12 mlynedd ers i Nathan ennill cystadleuaeth genedlaethol y BBC i weld gêm derfynol Euro 2004, tybed a oedd y Cofi yn meddwl rhyw ddydd y byddai'n cynrychioli Cymru ar y lefel uchaf un?

"Dwi yn meddwl weithia' what if ond dwi 'di deud erioed - dwi'm yn difaru dim byd. Dwi bob tro wedi g'neud y bit extra 'na ac wedi trio fy ngora'.

"Dwi 'chydig bach yn gutted pan dwi'n gweld rhywun fath â Joe Allen yn yr Euros a fi wedi chwara' efo fo yn y tîm dan 21! Ond dwi'n hapus eto 'ŵan - dwi'n joio'r job, joio ffwtbol, ac mae gen i fabi ar y ffor' hefyd!

"Y peth pwysica' 'ŵan efo Cymru yn mynd drwadd i'r Ewros ydi fod mwy o brês a buddsoddiad yn dod mewn. Mae'r league 'da ni ynddo fo, yr Huws Gray Alliance, wedi cryfhau a ma'r safon wedi codi gymaint fel bod rhai o'r hogia' hŷn yn poeni fedrith nhw ddim cario 'mlaen tymor nesa'!

"Dwi'n gwatchad Sgorio weithia' a ma' 'na enwa' yn popio fyny lle dwi'n meddwl 'dwi'n cofio chwara' efo hwnna i Gymru!'."

Wrth iddo baratoi am fywyd tadol, mae ganddo haf prysur o'i flaen yn gyntaf gyda'r sesiynau hyfforddi i blant.

"Ma' gen i'r summer soccer schools i'w trefnu drw'r ha' ond dwi heb neud y dyddiada' eto. Rhaid i fi neud yn siŵr bo' heina ddim yn clasho efo gema' Cymru!"

Hefyd gan y BBC