Agor drysau Bathdy Brenhinol Llantrisant i'r cyhoedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Alistair Heap

Am y tro cyntaf yn ei hanes, bydd modd i bobl gael cipolwg ar waith y Bathdy Brenhinol yn Llantrisant, wrth i'r drysau agor i'r cyhoedd ddydd Mercher.

Bydd modd i ymwelwyr weld gweithwyr yn bathu ceiniogau yn ogystal â dysgu am hanes y gwaith mewn arddangosfa ryngweithiol.

Mae disgwyl i 130,000 o bob ymweld â'r gwaith bob blwyddyn.

Ffynhonnell y llun, Alistair Heap
Disgrifiad o’r llun,
Bydd cyfle i ymwelwyr weld ceiniogau'n cael eu cynhyrchu.
Ffynhonnell y llun, Alistair Heap
Disgrifiad o’r llun,
Yn y Bathdy yn Llantrisant y cafodd medalau Gemau Olympaidd Llundain eu cynhyrchu.

Cafodd y Bathdy Brenhinol ei sefydlu yn Nhŵr Llundain, ond mae wedi ymgartrefu yn Llantrisant ers 1968.

Mae'n cyflogi 900 o bobl ac yn cynhyrchu ceiniogau a medalau i dros 60 o wledydd.

Nawr, wedi gwaith gwerth £9 miliwn ar y safle - gan gynnwys grant o £2.3miliwn gan Lywodraeth Cymru - mae'r drysau'n agor i ymwelwyr.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Bathdy Brenhinol yn cynhyrchu 700 o geiniogau newydd bob munud.

Bydd modd i ymwelwyr gael eu tywys o gwmpas y safle, a chyfle i bobl edrych drwy'r gwydr a gweld ceiniogau'n cael eu creu.

Mae'r arddangosfa'n edrych ar hanes y Bathdy, yr arian a'r medalau y mae'n eu cynhyrchu, yn ogystal ag edrych ar berthynas pobl a cheiniogau a diddordeb pobl yn eu casglu.

Fel rhan o'r datblygiad, mae yna ystafell ddosbarth ar y safle hefyd, er mwyn i blant gael dysgu am gynhyrchu ceiniogau a sut i sicrhau eu bod nhw'n ddilys.