Claf gyda dementia yn cael ei hanfon i Fryste

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ina Lewis

Mae teulu claf sy'n dioddef gyda dementia yn dweud ei bod yn anghredadwy fod eu mam wedi cael eu hanfon o ogledd Cymru ar daith bedair awr i glinig preifat ym Mryste.

Yn wreiddiol cafodd Ina Lewis, 73 oed, ei hanfon i Ysbyty Glan Clwyd, ar ôl iddi gael eu darganfod yn crwydro ar bromenâd Bae Colwyn.

Ond yna cafodd ei symud o'r ysbyty i sefydliad The Priory ym Mryste, taith o 200 milltir.

Dywedodd swyddogion iechyd eu bod ar adegau yn gorfod darparu gofal y tu hwnt i ogledd Cymru, pan nad oes gwelyau ar gael.

Ond mae'r penderfyniad wedi ei feirniadu gan fab Mrs Lewis.

"Un o'r pethau pwysig gyda dementia yw i gadw pethau yn gyson ac yn gyfarwydd i'r claf," meddai Stephen Lewis.

Dywedodd fod gweithredoedd swyddogion iechyd yn gwbl groes i hynny.

"Mae'n edrych yn debyg nad oes yna ddigon o welyau, nid ydym yn cael gwybod y darlun llawn o ba mor wael yw hi o ran gwelyau yn nhri phrif ysbyty gogledd Cymru.

Aed â Mrs Lewis i uned frys Glan Clwyd ar 8 Mai.

Yna dridiau yn ddiweddarach gwnaed penderfyniad i'w symud i ysbyty arall.

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
The Priory ym Mryste

"Roedd son am ei symud i ysbyty ym Mangor neu Wrecsam - byddai hynny wedi bod yn iawn. Ond yna cafodd ei symud i Fryste, "meddai Mr Lewis.

"Ni chawsom wybod hyd yn oed pa ysbyty.

"Bu'n rhaid ffonio o gwmpas ac yna darganfod eu bod wedi ei chymryd i'r Priory ym Mryste."

Tridiau yn ddiweddarach fe gafodd ei symud yn ôl i ogledd Cymru, ac yna ei symud i Ysbyty Bryn Hesketh, ger ei chartref ym Mae Colwyn.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr: "Er na allwn wneud sylw ar yr achos penodol yma, mae hi weithiau yn angenrheidiol i wneud trefniant bod cleifion sydd angen triniaeth arbenigol yn cael eu symud i unedau y tu hwnt i 'r ardal leol os nad yw gwelyau addas ar gael yng ngogledd Cymru."