Cyflwyno prif wobrau i drefnwyr Eisteddfod yr Urdd

Cyhoeddwyd

Mae prif wobrau Eisteddfod yr Urdd wedi cael eu cyflwyno i drefnwyr yr ŵyl mewn digwyddiad arbennig yn Ysgol Gwynedd, Y Fflint, nos Iau.

Mae'r gadair, sy'n cael ei rhoi i'r gerdd gaeth neu rydd orau, wedi ei chreu eleni gan ddefnyddio pren onnen yn bennaf, gyda stribedi o ddur yn cynrychioli afon Alun ac afon Dyfrdwy yn rhedeg lawr ei chefn a siâp Moel Famau i'w gweld ym mrig y gadair.

Y saer coed Neil Wyn Jones sydd wedi creu'r gadair. Mae Neil yn diwtor iaith Gymraeg gyda Phrifysgol Bangor a Choleg Cambria ac yn gwneud ei waith coed yn ystod gwyliau'r coleg neu ar benwythnosau.

Y cerflunydd a'r artist Andrew Coomber sydd wedi dylunio a chreu'r goron drawiadol eleni. Caiff ei rhoi am ysgrifennu'r darn neu ddarnau o ryddiaith gorau dros 4,000 o eiriau.

Mae'r goron, sydd wedi ei hysbrydoli gan Bont Sir y Fflint, wedi ei chreu allan o acrylig clir a dur gloyw, gyda rhai darnau o'r acrylig wedi eu lliwio yn las i gynrychioli'r afonydd a gwyrdd i gynrychioli'r tir.

Mae Neil Wyn Jones yn dod o Gilgwri ac yn dal i fyw yno.