Cwis: Dilyn yr arwyddion

  • Cyhoeddwyd

Fydden ni ar goll hebddyn nhw...yn llythrennol, ond fedrwch chi weithio mas ym mha dref fyddech chi petaech chi'n gweld yr arwyddion canlynol?

Ble yng Nghymru fyddech chi petai chi'n wynebu'r arwydd yma?
Disgrifiad o’r llun,
Ble yng Nghymru fyddech chi petaech chi'n wynebu'r arwydd yma?

Cliciwch yma am yr ateb.

Disgrifiad o’r llun,
Ym mha dref mae'r ysbyty a'r orsaf drenau te?

Cliciwch yma am yr ateb.

Disgrifiad o’r llun,
Hon yn un hawdd ers bosib!

Cliciwch yma am yr ateb.

Disgrifiad o’r llun,
Hon yn bach mwy o sialens efallai

Cliciwch yma am yr ateb.

Disgrifiad o’r llun,
O ble fyddech chi'n cychwyn eich taith i Dŷddewi petai chi'n gweld yr arwydd yma?

Cliciwch yma am yr ateb.

Disgrifiad o’r llun,
Wel? Ble ydyn ni erbyn hyn?

Cliciwch yma am yr ateb.