Gwobr amgylcheddol i ysgol gynradd yn Sir Conwy

Cyhoeddwyd

Mae ysgol gynradd yn Sir Conwy wedi ennill gwobr gan Amgueddfa Cymru am eu gwaith ymchwil yn edrych ar newid hinsawdd.

Bydd 140 o ysgolion ar hyd a lled Prydain yn derbyn Tystysgrifau Gwyddonwyr Gwych gan Amgueddfa Cymru, a disgyblion o Ysgol Pentrefoelas oedd yn fuddugol yng Nghymru am eu gwaith ymchwil ar yr hinsawdd.

Roedd ymgyrch Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion gan Amgueddfa Cymru yn ceisio hybu disgyblion ysgol i blanu bylbiau a'u cofnodi wrth iddyn nhw dyfu yn ystod y flwyddyn.

Fe wnaeth 4,907 o ddisgyblion gymryd rhan yn y cynllun, oedd yn golygu casglu data am blanu, gwylio, mesur a chofnodi'r bylbiau dros gyfnod o chwe mis.

Bydd disgyblion Ysgol Pentrefoelas yn derbyn gwobr o weithgareddau'n ymwneud a byd natur yn dilyn eu llwyddiant.