Ymchwilio i 'farwolaeth sydyn' dyn ym Mae Caerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llun teulu/Google

Mae Heddlu De Cymru'n ymchwilio i "farwolaeth sydyn heb esboniad" dyn 41 oed ym Mae Caerdydd.

Cafwyd hyd i gorff Gary Coleman yn ei fflat ar y pedwerydd llawr yn Aquila House, Heol Falcon Drive, ychydig wedi 20:00 ddydd Sul.

Fe welodd cymydog Mr Coleman, oedd yn gweithio yn adran gemeg Prifysgol Metropolitan Caerdydd, ddydd Gwener.

Mae Heddlu De Cymru'n ceisio darganfod lle'r oedd wedi bod yn y dyddiau cyn ei farwolaeth.

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Kath Pritchard: "Rydym yn credu fod Gary'n treulio llawer o'i amser ar ben ei hun ac rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un o'i ffrindiau neu bobl oedd yn ei adnabod fyddai'n gallu rhoi gwybodaeth i ni am sut yr oedd Gary'n treulio'i amser, ei batrwm dyddiol, ei ddiddordebau neu'r llefydd yr oedd yn arfer mynd iddyn nhw."

Fe wnaeth aelod o'i deulu siarad gydag o am y tro olaf am 18:30 ddydd Sadwrn, ac mae'r heddlu yn cynnal ymholiadau o ddrws i ddrws, gan gynnal archwiliadau fforensig a gwylio delweddau camerâu cylch cyfyng.