Ysgol Gymraeg Casnewydd: Cyngor y ddinas i drafod

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Delwedd artist o'r ysgol newydd

Bydd Cyngor Casnewydd yn cyfarfod ddydd Iau i drafod cais cynllunio ar gyfer ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg newydd yn y ddinas

Fe bleidleisiodd pwyllgor cynllunio'r awdurdod yn erbyn rhoi caniatâd i'r cynllun fis Chwefror.

Roedd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi rhybuddio bod risg sylweddol o lifogydd ar y safle.

Yn ôl y cynllun, byddai safle presennol Ysgol Uwchradd Duffryn yn cael ei rannu, gydag ysgol newydd cyfrwng Cymraeg yn cael ei datblygu ar ran o'r safle.

Mae'r safle gwerth £17m yn cynnwys dau adeilad dysgu tri llawr - un i'r ysgol bresennol ac un i'r un newydd.