Lluniau: Yr Wyddfa

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dechrau'r daith

Mae'r syniad yn cael ei grybwyll mewn dogfen gan Bartneriaeth Yr Wyddfa oherwydd pryderon cynyddol am y difrod sy'n cael ei achosi gan yr 500,000 sy'n troedio'r llwybrau yn flynyddol.

Ond cyn i chi orfod mynd i'ch pocedi, beth am daith rad ac am ddim i gopa mynydd mwyaf Cymru yng nghwmni Cymru Fyw?

Disgrifiad o’r llun,
Dyna'r ffordd, ar hyd Llwybr y Mwynwyr
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n edrych fel llwybr digon hawdd
Disgrifiad o’r llun,
Golygfeydd godidog o gwmpas pob tro
Disgrifiad o’r llun,
Dechrau teimlo'n annifyr fod y daith mor hawdd... hyd yn hyn!
Disgrifiad o’r llun,
Llyn Teyrn yn llechu rhwng y mynyddoedd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwmwl dal yna!
Disgrifiad o’r llun,
Llyn Llydaw yn llonydd er gwaetha'r tywydd llwm
Disgrifiad o’r llun,
Yr hen waith copr ar lethrau'r mynydd
Disgrifiad o’r llun,
Mwynwyr y gwaith mwyn roddodd eu henwau i'r llwybr
Disgrifiad o’r llun,
Ac ymlaen ar hyd y llwybr i'r copa... mae hi dal yn gymylog!
Disgrifiad o’r llun,
Dechrau codi uwchben Llyn Llydaw bellach
Disgrifiad o’r llun,
Llwybr hir a chaled?
Disgrifiad o’r llun,
Dim i'w gymharu â'r hyn sydd o'n blaen!
Disgrifiad o’r llun,
Glaslyn, yn edrych yn...las!
Disgrifiad o’r llun,
Mae llwybr yn fwy cul ac yn fwy serth wrth godi uwchben Llyn Glaslyn
Disgrifiad o’r llun,
Hoe fach am bum munud... neu fwy?
Disgrifiad o’r llun,
Y cwmwl yn dechrau clirio o'r copa, ac mae torf yna'n barod!
Disgrifiad o’r llun,
Dim ond maint y bobl yn islaw sy'n awgrymu'r pellter rydyn ni wedi ei gerdded!
Disgrifiad o’r llun,
Y trên bach. Mae'n coesau ni'n cael eu temtio i gymryd y dewis hawdd yn ôl i'r gwaelod!
Disgrifiad o’r llun,
Y ffordd hon y daethon ni i fyny'r mynydd
Disgrifiad o’r llun,
...a'r ochr arall
Disgrifiad o’r llun,
Dyma ni!
Disgrifiad o’r llun,
Paned fach yn y caffi cyn y daith yn ôl i Lanberis
Disgrifiad o’r llun,
A dyna ni. Gobeithio i chi fwynhau'r daith!