Lluniau: Yr Wyddfa

Dechrau'r daith
Image caption Dechrau'r daith

Am y tro cyntaf erioed, mae 'na gynllun yn Eryri i ofyn i ymwelwyr gyfrannu tuag at gost cynnal a chadw'r llwybrau ar Yr Wyddfa.

Mae'r syniad yn cael ei grybwyll mewn dogfen gan Bartneriaeth Yr Wyddfa oherwydd pryderon cynyddol am y difrod sy'n cael ei achosi gan yr 500,000 sy'n troedio'r llwybrau yn flynyddol.

Ond cyn i chi orfod mynd i'ch pocedi, beth am daith rad ac am ddim i gopa mynydd mwyaf Cymru yng nghwmni Cymru Fyw?


Image caption Dyna'r ffordd, ar hyd Llwybr y Mwynwyr
Image caption Mae'n edrych fel llwybr digon hawdd
Image caption Golygfeydd godidog o gwmpas pob tro
Image caption Dechrau teimlo'n annifyr fod y daith mor hawdd... hyd yn hyn!
Image caption Llyn Teyrn yn llechu rhwng y mynyddoedd
Image caption Mae'r cwmwl dal yna!
Image caption Llyn Llydaw yn llonydd er gwaetha'r tywydd llwm
Image caption Yr hen waith copr ar lethrau'r mynydd
Image caption Mwynwyr y gwaith mwyn roddodd eu henwau i'r llwybr
Image caption Ac ymlaen ar hyd y llwybr i'r copa... mae hi dal yn gymylog!
Image caption Dechrau codi uwchben Llyn Llydaw bellach
Image caption Llwybr hir a chaled?
Image caption Dim i'w gymharu â'r hyn sydd o'n blaen!
Image caption Glaslyn, yn edrych yn...las!
Image caption Mae llwybr yn fwy cul ac yn fwy serth wrth godi uwchben Llyn Glaslyn
Image caption Hoe fach am bum munud... neu fwy?
Image caption Y cwmwl yn dechrau clirio o'r copa, ac mae torf yna'n barod!
Image caption Dim ond maint y bobl yn islaw sy'n awgrymu'r pellter rydyn ni wedi ei gerdded!
Image caption Y trên bach. Mae'n coesau ni'n cael eu temtio i gymryd y dewis hawdd yn ôl i'r gwaelod!
Image caption Y ffordd hon y daethon ni i fyny'r mynydd
Image caption ...a'r ochr arall
Image caption Dyma ni!
Image caption Paned fach yn y caffi cyn y daith yn ôl i Lanberis
Image caption A dyna ni. Gobeithio i chi fwynhau'r daith!