BBC Cymru Fyw

Lluniau: Yr Wyddfa

Published
image captionDechrau'r daith

Am y tro cyntaf erioed, mae 'na gynllun yn Eryri i ofyn i ymwelwyr gyfrannu tuag at gost cynnal a chadw'r llwybrau ar Yr Wyddfa.

Mae'r syniad yn cael ei grybwyll mewn dogfen gan Bartneriaeth Yr Wyddfa oherwydd pryderon cynyddol am y difrod sy'n cael ei achosi gan yr 500,000 sy'n troedio'r llwybrau yn flynyddol.

Ond cyn i chi orfod mynd i'ch pocedi, beth am daith rad ac am ddim i gopa mynydd mwyaf Cymru yng nghwmni Cymru Fyw?

image captionDyna'r ffordd, ar hyd Llwybr y Mwynwyr
image captionMae'n edrych fel llwybr digon hawdd
image captionGolygfeydd godidog o gwmpas pob tro
image captionDechrau teimlo'n annifyr fod y daith mor hawdd... hyd yn hyn!
image captionLlyn Teyrn yn llechu rhwng y mynyddoedd
image captionMae'r cwmwl dal yna!
image captionLlyn Llydaw yn llonydd er gwaetha'r tywydd llwm
image captionYr hen waith copr ar lethrau'r mynydd
image captionMwynwyr y gwaith mwyn roddodd eu henwau i'r llwybr
image captionAc ymlaen ar hyd y llwybr i'r copa... mae hi dal yn gymylog!
image captionDechrau codi uwchben Llyn Llydaw bellach
image captionLlwybr hir a chaled?
image captionDim i'w gymharu â'r hyn sydd o'n blaen!
image captionGlaslyn, yn edrych yn...las!
image captionMae llwybr yn fwy cul ac yn fwy serth wrth godi uwchben Llyn Glaslyn
image captionHoe fach am bum munud... neu fwy?
image captionY cwmwl yn dechrau clirio o'r copa, ac mae torf yna'n barod!
image captionDim ond maint y bobl yn islaw sy'n awgrymu'r pellter rydyn ni wedi ei gerdded!
image captionY trên bach. Mae'n coesau ni'n cael eu temtio i gymryd y dewis hawdd yn ôl i'r gwaelod!
image captionY ffordd hon y daethon ni i fyny'r mynydd
image caption...a'r ochr arall
image captionDyma ni!
image captionPaned fach yn y caffi cyn y daith yn ôl i Lanberis
image captionA dyna ni. Gobeithio i chi fwynhau'r daith!