Ffrae fferm deuluol: Rhieni yn ennill achos apêl

Tegwyn a Mary Davies Image copyright NEVILE AYLING
Image caption Roedd Tegwyn a Mary Davies wedi apelio yn erbyn y dyfarniad o £1.3 milwin

Mae Llys Apêl wedi penderfynu lleihau'r taliad y bydd merch o Sir Gâr yn ei dderbyn ar ôl brwydr gyfreithiol ynghylch etifeddiaeth fferm y teulu.

Y llynedd, fe ddyfarnodd llys y dylai Eirian Davies, 47 oed, dderbyn £1.3 miliwn ar ôl iddi ddwyn achos yn erbyn ei rhieni.

Nawr mae Tegwyn a Mary Davies, sydd yn eu 70au ac o fferm Caeremlyn yn ardal Hendy-gwyn ar Daf, wedi ennill hapel ac mae'r ffigwr wedi ei leihau i £500,000.

Clywodd y Llys Apêl fod y rhieni wedi addo y byddai Eirian Davies yn etifeddu y rhan helaeth o gyfoeth y fferm laeth llewyrchus a hynny ar ôl gweithio am flynyddoedd am fawr ddim o gyflog.

Ond yn dilyn anghydfod teuluol, roedd y rheini wedi addasu eu hewyllys i rannu'r fferm 182 erw yn gyfartal rhwng Eirian Davies a'i dwy chwaer.

Ddydd Iau yn y Llys Apêl, dywedodd y barnwyr Mr Ustus Lewision, Mr Ustus Patten ac Mr Ustus Underhill fod y taliad o £1.3 miliwn "yn llawer rhy hael" .

Etifeddu cyfoeth

Dywedodd y barnwyr hefyd y dylai Miss Davies adael y fferm, lle cafodd ei magu, o fewn cyfnod o 12 mis.

Clywodd y llys fod Miss Davies wedi gweld yr ewyllys gwreiddiol yn 2009, dogfen yn dangos mai hi fyddai'n etifeddu y rhan fwyaf o gyfoeth y fferm.

Ond yn ddiweddarach, fe gafodd yr ewyllys ei newid ac yn dilyn ffrae deuluol fe geisiodd Mr a Mrs Davies yn aflwyddiannus i orfodi Eirian Davies i adael y fferm.

Dywedodd yr Arglwydd Ustus Lewison fod y ffrae yn un chwerw iawn, ond ychwanegodd fod y taliad a ddyfarnwyd yn yr achos gwreiddiol yn rhy hael, gan ei leihau i £500,000.

Mae'n debyg y bydd costau'r holl achosion llys yn swm chwe ffigwr.

Mr a Mrs Davies fydd yn gorfod talu costau'r achosion blaenorol, ond bydd yn rhaid i'w merch, Eirian Davies, dalu costau apêl lwyddiannus ei rhieni.

Image copyright Arall
Image caption Bydd yn rhaid i Eirian Davies adael y fferm deuluol o fewn 12 mis
Image copyright Wales News Service
Image caption Y fferm yn Henllan Amgoed