Cwest Beddau: Dyn wedi'i ladd yn anghyfreithlon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Teulu

Mae crwner wedi cofnodi bod dyn y cafwyd hyd i'w gorff wedi'i lapio mewn plastig ei ardd wedi cael ei ladd yn anghyfreithlon.

Doedd neb wedi gweld John Sabine ers 1997, ac fe gafodd ei gorff ei ddarganfod wedi marwolaeth ei wraig Leigh Anne yn 2015.

Clywodd y gwrandawiad yn Aberdâr bod corff Mr Sabine o Drem y Cwm yn Beddau, ger Pontypridd, wedi ei ddarganfod ym mis Tachwedd 2015.

"Beth yn union ddigwyddodd ni fyddwn, yn anffodus, byth yn gwybod," meddai Crwner Canol De Cymru, Andrew Barkley

"Ond mae o tu hwnt i unrhyw amheuaeth yn fy meddwl i mai drwgweithredu oedd achos ei farwolaeth."

Dywedodd mai achos y farwolaeth oedd ergyd drom i'r pen, gyda thystiolaeth mai broga wedi ei wneud o garreg achosodd hyn.

'Cymeriad lliwgar'

Fe wnaeth y crwner ddisgrifio Mrs Sabine fel "cymeriad lliwgar oedd yn mwynhau dweud straeon, nifer ohonynt yn anghredadwy. Roedd hi'n hoffi cael sylw".

Dywedodd fod perthynas y ddau wedi bod yn anodd, ac roedd yna awgrymiadau ei bod hi'n gallu bod yn dreisgar ar adegau, meddai Mr Barkley.

Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y cwest y gallai'r cerflun hwn fod wedi achosi'r anafiadau i ben Mr Sabine

Clywodd y cwest bod Mrs Sabine wedi cyfaddef i ffrind ei bod wedi lladd ei gŵr gyda cherflun o froga.

Roedd Mr Sabine wedi bod ar goll ers 18 o flynyddoedd, a'i wraig, Leigh Anne, fu farw o ganser yn 2015, sy'n cael ei hamau o'i ladd.

Mewn tystiolaeth i'r cwest, dywedodd ffrind i Mrs Sabine, Valerie Chalkley, bod Mrs Sabine wedi dweud wrthi yn 1997 ei bod wedi lladd ei gwr gyda'r cerflun, ac wedi gofyn am gymorth i symud y corff.

'Dwi wedi ei ladd'

Clywodd gwrandawiad blaenorol ei fod wedi marw o anafiadau difrifol i'w ben.

Dywedodd y patholegydd Dr Richard Jones ddydd Iau y gallai addurn broga gafodd ei ddarganfod yn yr ardd fod wedi achosi'r clwyfau i gefn pen Mr Sabine.

Dywedodd Mrs Chalkley ei bod yn ffrindiau gyda'r cwpl, ac ar un achos roedd Mrs Sabine wedi gofyn am gymorth i ddianc o'i gŵr drwy ei gyrru i Bournemouth.

Yn 1997, ar ôl symud i Hull, dywedodd Mrs Chalkley ei bod wedi derbyn galwad gan Mrs Sabine, ac wedi gwneud jôc drwy ddweud: "Roeddwn i'n meddwl y byddai'r ddau ohonoch chi wedi lladd eich gilydd erbyn hyn."

Yn ddiweddarach yn y sgwrs, dywedodd Mrs Sabine: "Wyddost ti'r hyn ddywedaist ti am ei ladd. Dwi wedi ei ladd gyda cherflun o froga roeddwn i'n gadw wrth ochr y gwely."

Honnodd bod Mrs Sabine yna wedi gofyn a oedd ganddi gar.

Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Leigh Anne Sabine cyn i gorff ei gwr gael ei ddarganfod

Ychwanegodd Mrs Chalkley: "Y broblem gyda Anne oedd nad oeddech chi'n gwybod os oedd hi'n dweud y gwir neu ddim.

"Wrth edrych yn ôl roedd hi angen help (i symud y corff) gan fy mod wedi bod yn ffyddlon iddi."

Dywedodd nad oedd hi wedi disgwyl i Mrs Sabine wneud y fath beth.

Ychwanegodd bod Mrs Sabine wedi disgrifio ei gŵr fel dyn "cenfigennus" a bod ei ymddygiad yn ei "gyrru hi'n wyllt".

Cerflun

Clywodd Crwner Canol De Cymru Andrew Barkley bod archwiliad post mortem wedi dod i'r canlyniad mai anaf i'w ben laddodd Mr Sabine, ond nid oedd dyddiad ei farwolaeth yn glir.

Dywedodd Dr Jones y gallai'r anafiadau fod wedi eu hachosi gan forthwyl, ond dywedodd bod siâp y cerflun o froga yn cyd-fynd ag anafiadau Mr Sabine.

Dywedodd y gallai un ergyd gan y cerflun, sy'n pwyso 1.1kg, fod yn gyfrifol am yr holl anafiadau.

Ychwanegodd: "Dydw i ddim yn gwrthod achosion naturiol, ond dydw i ddim yn meddwl bod clefyd naturiol wedi achosi marwolaeth y dyn yma."

'Arogl cryf o bydru'

Clywodd y cwest bod Mrs Sabine wedi gofyn i gymydog symud "sgerbwd meddygol" o'r ardd i'r atig cyn ei marwolaeth, gan ddweud ei bod wedi prynu'r sgerbwd pan oedd hi'n hyfforddi i fod yn nyrs.

Fe wnaeth y ddynes sawl jôc wrth drafod y sgerbwd, a phan ddaeth awgrym y gallai fod yn wir, dywedodd: "Dydych chi byth yn gwybod."

Wedi ei marwolaeth, dechreuodd cymdogion symud ei phethau, a chlywodd y cwest eu bod wedi dechrau torri'r plastig oedd o amgylch y sgerbwd cyn sylweddoli y gallai fod yn un dynol.

Dywedodd y swyddog heddlu gafodd ei alw i'r tŷ, Gareth Bishop, ei fod wedi sylwi ar "arogl cryf o bydru, fel sy'n dod o fin compost".

Dywedodd un o ferched y cwpl, Jane Sabine, o'i chartref yn Seland Newydd eu bod wedi bod yn aros yn eiddgar am ganlyniadau'r cwest.

Dwedodd ei bod yn bosib y bydd y cwest "yn llenwi ambell i fwlch o'r hyn sydd wedi bod yn rhan rhyfedd, gwallgof ac ychydig yn drist o'n bywyd y rhai ohonom ni'n sy'n gysylltiedig gyda'r cyfan."