Llofruddiaeth hanesyddol: Chwilio coedwig ger Wrecsam

Cyhoeddwyd

Mae degau o swyddogion yr heddlu, arbenigwyr y fyddin a chŵn chwilio wedi bod yn chwilio mewn coedwig yn ardal Wrecsam fel rhan o ymchwiliad i lofruddiaeth.

Heddlu Gogledd Cymru sy'n arwain y gwaith yn Nant-y-Ffrith ger Bwlchgwyn, lle mae swyddogion yn chwilio am dystiolaeth yn ymwneud a llofruddiaeth hanesyddol.

Maen nhw'n chwilio am weddillion dyn.

Ddydd Mercher, fe wnaeth yr heddlu chwilio darn o dir yn Gobowen yn Sir Amwythig fel rhan o'r ymchwiliad.

Mae swyddogion hefyd wedi bod yn chwilio safleoedd yn ardaloedd Wrecsam a Sir Amwythig dros y dyddiau diwethaf.

Dywedodd yr heddlu y gallai'r llofruddiaeth fod wedi digwydd o fewn y pum mlynedd diwethaf.