Cyhoeddi rhestr fer gwobr Llyfr y Flwyddyn 2016

 • Cyhoeddwyd
caryl dewi a mereridFfynhonnell y llun, Emyr Young
Disgrifiad o’r llun,
Rhai o'r awduron ar restr fer gwobr Llyfr y Flwyddyn 2016 - Caryl Lewis, Dewi Prysor a Mererid Hopwood

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi rhestr fer gwobr Llyfr y Flwyddyn 2016.

Cyflwynir gwobrau Llyfr y Flwyddyn yn flynyddol i'r gweithiau Cymraeg a Saesneg gorau ym myd ysgrifennu creadigol a beirniadaeth lenyddol.

Beirniaid y llyfrau Cymraeg eleni yw'r awdur Lleucu Roberts, y bardd a darlithydd Llion Pryderi Roberts, a chyflwynydd BBC Radio Cymru a Radio 1 Huw Stephens.

Beirniaid y llyfrau Saesneg eleni yw'r darlithydd Tony Brown, golygydd gyda The Bookseller, Caroline Sanderson, a Chyfarwyddwr Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru, Justin Albert.

Cyflwynwyd tua hanner cant o lyfrau Cymraeg cymwys i'r beirniaid, ac mae'r naw teitl canlynol wedi ennill eu lle ar y Rhestr Fer:

Gwobr Farddoniaeth Prifysgol Aberystwyth

 • Nes Draw, Mererid Hopwood (Gomer)
 • Hel llus yn y glaw, Gruffudd Owen (Cyhoeddiadau Barddas)
 • Eiliadau Tragwyddol, Cen Williams (Gwasg y Bwthyn)

Gwobr Ffuglen

 • Norte, Jon Gower (Gomer)
 • Y Bwthyn, Caryl Lewis (Y Lolfa)
 • Rifiera Reu, Dewi Prysor (Y Lolfa)

Gwobr Ffeithiol Greadigol y Brifysgol Agored yng Nghymru

 • Pam Na Fu Cymru, Simon Brooks (Gwasg Prifysgol Cymru)
 • Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr, Gruffydd Aled Williams (Y Lolfa)
 • Is-deitla'n Unig, Emyr Glyn Williams (Gomer)

Fe noddir categorïau unigol eleni gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Ymddiriedolaeth Rhys Davies, Prifysgol Aberystwyth a Chymdeithas Brycheiniog.

Y llyfrau Saesneg sydd wedi'u henwebu:

Gwobr Farddoniaeth Saesneg Roland Mathias

 • Love Songs of Carbon, Philip Gross (Bloodaxe Books)
 • Boy Running, Paul Henry (Seren)
 • Pattern beyond Chance, Stephen Payne (HappenStance Press)

Gwobr Ffuglen Saesneg Ymddiriedolaeth Rhys Davies

 • The Girl in the Red Coat, Kate Hamer (Faber & Faber)
 • We Don't Know What We're Doing, Thomas Morris (Faber & Faber)
 • I Saw a Man, Owen Sheers (Faber & Faber)

Gwobr Ffeithiol Greadigol Saesneg Y Brifysgol Agored Yng Nghymru

 • Losing Israel, Jasmine Donahaye (Seren)
 • Woman Who Brings the Rain, Eluned Gramich (New Welsh Rarebyte)
 • Wales Unchained, Daniel G. Williams (University of Wales Press)

Caiff enillwyr y Wobr eu cyhoeddi mewn Seremoni Wobrwyo yn The Redhouse, Merthyr Tudful, nos Iau 21 Gorffennaf.