Ysgol uwchradd Gymraeg newydd i Gasnewydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Delwedd artist o'r ysgol newydd

Mae cynghorwyr yng Nghasnewydd wedi pleidleisio o blaid agor ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg newydd yn y ddinas.

Fe fydd yr ysgol newydd yn agor ar safle Ysgol Uwchradd Duffryn.

Cafodd y cynllun gwerth £24m ei wrthod gan bwyllgor cynllunio'r cyngor ym mis Chwefror ar ôl i Gyfoeth Naturiol Cymru godi pryderon am berygl llifogydd o Afon Ebwy ag aber yr afon Hafren.

Bydd safle'r ysgol bresenol yn cael ei rhannu'n ddau gyda'r ysgol Gymraeg newydd, Ysgol Gyfun Gwent Is Coed, yn cael ei hadeiladu gerllaw.