Delweddau anweddus o blant: Dau athro yn y llys

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dyfan a Dr Robyn Wheldon-Williams yn ymddangos ger bron Llys Ynadon Caernarfon ddydd Gwener

Mae dau frawd sy'n athrawon sydd wedi eu cyhuddo o fod â delweddau anweddus o blant yn eu meddiant, ac o greu delweddau anweddus o blant wedi ymddangos yn y llys am y tro cyntaf.

Roedd Dr Robyn Wheldon-Williams yn athro yn Ysgol Syr Hugh Owen yng Nghaernarfon pan gafodd ei arestio'r llynedd.

Roedd ei frawd, Dyfan Wheldon-Williams, yn athro yn Ysgol Y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog, pan gafodd ei arestio.

Clywodd Llys Ynadon Caernarfon fod Dr Robyn Wheldon-Williams yn wynebu wyth cyhuddiad a bod Dyfan Wheldon-Williams yn wynebu pum cyhuddiad.

Ni chafodd manylion y cyhuddiadau eu cyhoeddi yn y llys ac ni wnaeth y diffynyddion awgrymu pa ffordd y byddent yn pledio.

Clywodd y llys fod y ddau wedi eu harestio'r un pryd, wedi i warant i archwilio eu cartref ym Montnewydd ger Caernarfon gael ei gweithredu ac fe gafodd offer cyfrifiadurol ei gymryd oddi yno.

Pan gafodd y ddau eu harestio dywedodd Cyngor Gwynedd nad oedd y cyhuddiadau'n gysylltiedig â'u gwaith i'r awdurdod.

Cafodd y ddau eu rhyddhau ar fechnïaeth amodol.