BBC Cymru Fyw

Aelodau'n cefnogi penodi Kirsty Williams i'r cabinet

Published

Mae aelodau'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig wedi cefnogi cytundeb rhwng yr AC Kirsty Williams a'r blaid Lafur iddi fod yn rhan o gabinet Llywodraeth Cymru.

Cafodd unig Aelod Cynulliad y blaid ei phenodi yn ysgrifennydd addysg gan y Prif Weinidog Carwyn Jones ddydd Iau, cyn belled a bod y blaid yn cymeradwyo'r penodiad.

Mewn cynhadledd arbennig yn y Drenewydd ddydd Sadwrn, fe wnaeth aelodau bleidleisio i ganiatáu i Ms Williams gymryd y swydd.

  • Cabinet Carwyn Jones yn llawn

Wedi'r bleidlais, dywedodd Ms Williams y byddai'r blaid nawr yn "chwarae rhan mewn creu newid go iawn yn y ffordd y mae'r llywodraeth yn gweithio i bobl Cymru".

Dywedodd: "Byddaf yn y llywodraeth fel Democrat Rhyddfrydol, wedi fy arwain gan ein gwerthoedd a'n hymrwymiadau.

"Y gwerthoedd yma - democratiaeth, ymrwymiad i addysg, cydraddoldeb - dyna oedd wrth galon y gynhadledd heddiw."

Ychwanegodd ei bod yn "edrych ymlaen at weithio gyda'r Prif Weinidog a chydweithwyr eraill" i gyflawni polisïau'r blaid.

Gweithio ar y cyd

Cyn y bleidlais, fe wnaeth Ms Williams wadu bod ei phenodiad i'r cabinet yn golygu na fydd llais gan y Democratiaid Rhyddfrydol yn y Cynulliad.

Bydd y cytundeb rhwng Ms Williams a Llafur yn golygu bod naw blaenoriaeth yn cael eu rhedeg ar y cyd, sy'n cynnwys addewidion ym maniffesto'r Democratiaid Rhyddfrydol fel cyfyngu ar niferoedd mewn dosbarthiadau i 25, ymestyn y gyfraith ar staffio nyrsys a rhagor o arian ar gyfer 20,000 o dai fforddiadwy.

Ms Williams oedd yr unig aelod o'r gwrthbleidiau i gefnogi Carwyn Jones yn y bleidlais gyntaf i'w benodi'n Brif Weinidog, gyda Phlaid Cymru, y Ceidwadwyr ag UKIP yn cefnogi arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.