Aelodau'n cefnogi penodi Kirsty Williams i'r cabinet

Cyhoeddwyd

Mae aelodau'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig wedi cefnogi cytundeb rhwng yr AC Kirsty Williams a'r blaid Lafur iddi fod yn rhan o gabinet Llywodraeth Cymru.

Cafodd unig Aelod Cynulliad y blaid ei phenodi yn ysgrifennydd addysg gan y Prif Weinidog Carwyn Jones ddydd Iau, cyn belled a bod y blaid yn cymeradwyo'r penodiad.

Mewn cynhadledd arbennig yn y Drenewydd ddydd Sadwrn, fe wnaeth aelodau bleidleisio i ganiatáu i Ms Williams gymryd y swydd.

Wedi'r bleidlais, dywedodd Ms Williams y byddai'r blaid nawr yn "chwarae rhan mewn creu newid go iawn yn y ffordd y mae'r llywodraeth yn gweithio i bobl Cymru".

Dywedodd: "Byddaf yn y llywodraeth fel Democrat Rhyddfrydol, wedi fy arwain gan ein gwerthoedd a'n hymrwymiadau.

"Y gwerthoedd yma - democratiaeth, ymrwymiad i addysg, cydraddoldeb - dyna oedd wrth galon y gynhadledd heddiw."

Ychwanegodd ei bod yn "edrych ymlaen at weithio gyda'r Prif Weinidog a chydweithwyr eraill" i gyflawni polisïau'r blaid.

Gweithio ar y cyd

Cyn y bleidlais, fe wnaeth Ms Williams wadu bod ei phenodiad i'r cabinet yn golygu na fydd llais gan y Democratiaid Rhyddfrydol yn y Cynulliad.

Bydd y cytundeb rhwng Ms Williams a Llafur yn golygu bod naw blaenoriaeth yn cael eu rhedeg ar y cyd, sy'n cynnwys addewidion ym maniffesto'r Democratiaid Rhyddfrydol fel cyfyngu ar niferoedd mewn dosbarthiadau i 25, ymestyn y gyfraith ar staffio nyrsys a rhagor o arian ar gyfer 20,000 o dai fforddiadwy.

Ms Williams oedd yr unig aelod o'r gwrthbleidiau i gefnogi Carwyn Jones yn y bleidlais gyntaf i'w benodi'n Brif Weinidog, gyda Phlaid Cymru, y Ceidwadwyr ag UKIP yn cefnogi arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.