Rhybudd i yrwyr am gau ffordd brysur yn Sir Ddinbych

  • Cyhoeddwyd
Bwlch Nant y GarthFfynhonnell y llun, Google

Mae swyddogion ffyrdd yn Sir Ddinbych wedi ymddiheuro am yr amhariad fydd yn cael ei achosi i yrwyr wrth i ffordd brysur gael ei gau am bythefnos.

Bydd gwaith cynnal a thorri coed yn digwydd ar yr A525 Bwlch Nant y Garth rhwng Rhuthun a Wrecsam o ddydd Llun.

Mae'r awdurdod wedi annog gyrwyr i ddilyn arwyddion ar gyfer y dargyfeiriad mewn ymdrech i atal cerbydau mawr rhag effeithio ar bentrefi fel Pentrecelyn a Graigfechan.

Mae cynlluniau wedi eu rhoi mewn lle ar gyfer gwasanaethau bysiau ysgol yn yr ardal.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Mae'r cyngor yn ymddiheuro o flaen llaw am unrhyw amhariad ac anhwylustod y bydd y gwaith yma'n ei achosi, ac rydyn ni eisiau pwysleisio i'r cyhoedd ein bod wedi gweithio gyda chontractwyr i gymryd pob cam posib i leddfu'r traffig a lleihau unrhyw effaith ar y gymuned leol."