Llai o arian i addysg ôl-radd wedi toriad Cyngor Cyllido

Cyhoeddwyd
DarlithFfynhonnell y llun, SPL

Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yn dweud ei fod wedi gorfod cael gwared ar gefnogaeth ar gyfer addysg ôl-radd rhan amser, oherwydd toriadau i'w gyllid yntau.

Yn ogystal, bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn colli traean o'i gyllideb gan y corff sy'n gyfrifol am ariannu prifysgolion Cymru.

Wrth cyhoeddi sut y bydd yn dosbarthu £132m o arian cyhoeddus, dywedodd CCAUC ei fod wedi blaenoriaethu ymchwil ac addysg israddedig rhan amser.

Ond rhybuddiodd y gallai cost gynyddol grant ffioedd dysgu myfyrwyr gael effaith pellach ar faint o arian sydd ar gael ar gyfer addysg uwch.

Toriad

Fe wnaeth CCAUC dderbyn llai o gyllid gan Llywodraeth Cymru eleni, ond roedd y toriad o £11m yn llai na'r hyn oedd yn cael ei ofni.

Cael gwared ar gefnogaeth ar gyfer addysg ôl-radd rhan amser - wnaeth dderbyn £6.5m y llynedd - oedd un o'r canlyniadau o lai o gyllid, meddai'r cyngor.

Bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sy'n ariannu darlithwyr Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau, yn derbyn £5.8m yn 2016/17, sydd i lawr o £8.8m y llynedd.

Mae'r ffigwr yna'n cynnwys £330,000 ar gyfer ysgoloriaethau, sydd heb newid ers 2015/16.

Am y flwyddyn academaidd nesaf, mae CCAUC wedi dynodi:

  • £80m ar gyfer ymchwil;
  • £27m ar gyfer cyrsiau israddedig rhan-amser;
  • £15m ar gyfer cyrsiau llawn-amser sydd â chostau uwch ym meysydd meddygaeth, deintyddiaeth a'r celfyddydau perfformiadol;
  • £6m ar gyfer darpariaeth iaith Gymraeg trwy'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Yn ogystal â chyllid gan CCAUC, mae prifysgolion yn derbyn ffioedd addysg myfyrwyr o hyd at £9,000 gan bob disgybl, sy'n cynnwys ychydig dros £5,000 triwyr grant ffioedd dysgu ar gyfer myfyrwyr o Gymru.

Mae cyllid CCAUC gan Llywodraeth Cymru wedi gostwng wrth i daliadau grant ffioedd dysgu gynyddu.

Mae'n cael ei amcangyfrif y bydd grantiau ffioedd dysgu yn costio £237m i Llywodraeth Cymru yn 2016-17.

Ond mae'r llywodraeth wedi dweud wrth CCAUC y gallai ddal 'nôl £21m arall o'i gyllid os yw'r costau'n uwch na'r swm yma.

'Mor hygyrch â phosib'

Dywedodd prif weithredwr CCAUC, Dr David Blaney: "Gan ddefnyddio cyllid CCAUC, gall prifysgolion a darparwyr addysg uwch eraill barhau i sicrhau bod cyrsiau rhan amser mor hygyrch â phosib drwy gadw'r costau i lawr.

"Mae'n rhaid i'r cyrsiau hyn barhau i fod yn opsiwn atyniadol i fyfyrwyr nad yw eu hamgylchiadau'n addas i gwrs llawn amser.

"Mae cyllid ymchwil yn cyfrif am fwy na 60% o gyfanswm ein dyraniad ni ac, fel y buddsoddwr cyhoeddus mwyaf mewn ymchwil yng Nghymru, rydyn ni'n falch ein bod ni'n gallu parhau i ddarparu'r cyllid ymchwil hanfodol yma i brifysgolion.

"Gall cost gynyddol y grant ffioedd hyfforddi gael effaith bellach ar y dyraniadau cyllid yma.

"Bydd canfyddiadau adolygiad annibynnol yr Athro Syr Ian Diamond o gyllid addysg uwch a threfniadau cyllid myfyrwyr yn allweddol fel sail i bolisïau yn y dyfodol sy'n sicrhau cydbwysedd cynaliadwy o fuddsoddiad rhwng myfyrwyr Cymru a darparwyr addysg uwch Cymru."