Gwrthdrawiad Caerdydd: Cyhoeddi enw dynes fu farw

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw dynes fu farw yn dilyn gwrthdrawiad yng nghanol Caerdydd.

Bu farw Joan Davies, 83, yn dilyn gwrthdrawiad gyda bws ger gwesty'r Hilton ar 17 Mai.

Mewn datganiad, dywedodd ei theulu bod Mrs Davies yn "hynod annibynnol ac egnïol oedd wrth ei bodd gyda cherdded ac anifeiliaid".

"Yn wreiddiol o Gasnewydd, fe wnaeth Joan dreulio blynyddoedd hapus gyda'i gwr Glyn yn Bigbury yn Nyfnaint cyn dychwelyd i fyw yn agos i'w theulu.

"Bydd colled amdani ond bydd yn cael ei chofio gan ei ffrindiau a'i theulu."

Mae'r heddlu yn parhau i apelio am wybodaeth ynglŷn â'r digwyddiad, a dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu gyda Heddlu De Cymru ar 101.