Donna Lewis a'i chân fyd-enwog

Cyhoeddwyd

Trychineb y Sea Empress, rhyddhau'r llyfr 'Mr Nice' a Neville Southall yn gôl-geidwad ar y tîm rhyngwladol. Cymru yn 1996.

Ond roedd Mai 1996 yn fis anhygoel i un ferch o Gymru a aeth ymlaen i enwogrwydd byd-eang yn dilyn llwyddiant ysgubol cân bop.

Roedd 'I Love You Always Forever' yn un o'r caneuon mwya' poblogaidd ar y radio yn y 90au, ac roedd yn y pump uchaf yn y siartiau drwy gydol haf 1996.

Donna Lewis o Gaerdydd 'sgwennodd y gân, ac fe gafodd Cymru Fyw air gyda hi i glywed beth yw ei theimladau am y gân union 20 mlynedd yn ddiweddarach.

Pan sgwenaist y gân 'I Love You Always Forever', oeddet ti'n gallu dweud ar y pryd y byddai mor llwyddiannus o amgylch y byd?

Roeddwn i'n gallu dweud yn syth bod rhywbeth arbennig amdani, ond doedd gen i ddim syniad y byddai'n cael ei chwarae drwy'r byd i gyd.

A ddaeth y llwyddiant yn syth, neu dros 'chydig o wythnosau?

Fe gymrodd dipyn o wythnose' o gael ei chwarae ar y radio, ac unwaith y cafodd y fideo ei ryddhau, wel dyna pryd ddechreuodd e go iawn.

I fod yn onest roedd e'n cael ei chwarae gymaint ar y radio aeth i rhif 31 ar y Billboard Chart cyn i ni hyd yn oed gael fideo!

Sut wnaeth llwyddiant y gân newid dy fywyd?

Wel roedd e i gyd yn dipyn o whirlwind.... Un munud roeddwn i'n gweithio drwy ganu a chwarae'r piano mewn bariau, ac wedyn o'n i'n teithio'r byd yn chwarae fy ngherddoriaeth i filoedd o bobl.

Ges i'r cynnig i ymddangos ar y gyfres Americanaidd boblogaidd Beverly Hills 90210, oedd yn lot o hwyl. Hefyd, roedd yn dipyn o help i mi werthu mwy o recordiau. Rhoddodd y gân gyfle i mi deithio ac arbrofi gyda cherddoriaeth newydd.

Y foment mwya' gwallgo yn 1996, mae'n debyg, oedd chwarae mewn stadiwm yn Chicago, ac wedi i mi gyrraedd nes i sylwi mai fi oedd yr unig act oedd ddim yn R&B. Dwi'n cofio meddwl 'Be dwi'n wneud yma?!' Dywedodd y bobl radio oedd yna, fod y rhan fwya' yna i fy ngweld i, ac unwaith wnes i ganu'r gân fe aeth y lle yn wallgo.

Disgrifiad o’r llun,
Donna Lewis yn 1996

Mae'r gân dal yn cael ei chwarae heddiw, beth wyt ti'n meddwl yw ei hapêl?

Y ffaith ei bod hi mor syml! Mae'n sicr yn gân serch ond mae hi'n ofnadwy o catchy hefyd, gyda rhywbeth swynol a hudol amdani.

Roedd e'n gweithio ar y radio yn America am ryw reswm... mae dipyn ohono fe i'w wneud efo bod yn y lle iawn ar yr amser iawn 'fyd.

Rwy'n edrych yn ôl ar y cyfnod gyda hoffter: dyna oedd fy mreuddwyd ac roedd yn gyfnod cyffrous, ac er ei fod yn waith caled fe wnes i fwynhau bob eiliad!

Mae'r sylw gafodd y gân yna wedi bod yn dda i fi dros y blynyddoedd. Ar y pryd, nôl yn 1996, doeddwn i ddim yn cymryd llawer o sylw o'r ochr ariannol o bethau - roeddwn yn brysur yn gwneud yr hyn yr oeddwn yn ei garu. Ond fe wnaeth yn sicr roi'r cyfle i mi wneud y prosiectau cerddorol roeddwn i eisiau eu gwneud.

Rwyt ti'n byw yn Efrog Newydd erbyn hyn- a fydde ti'n dod nôl i Gaerdydd rhywdro?

Rwy'n hapus iawn yn byw lle ydw i ar y funud, yn Woodstock, Efrog Newydd.

Rwy' wrth fy modd yn byw yn y wlad mewn cymuned mor greadigol, ond dwi hefyd wrth fy modd yn ymweld â Chaerdydd pryd bynnag fydd hynny'n bosib.

Hoffwn i ddiolch i bawb yng Nghymru sydd wedi fy nghefnogi dros y blynyddoedd - mae fy nheulu a fy ffrindiau i gyd yn byw yno ac, yn debyg i'r gân, I will love you always forever!

Er fy mod ochr arall Cefnfor yr Iwerydd, rwy' dal yn falch iawn o fod yn Gymraes ac mae fy maner Cymru wastad yn chwifio yma'n Efrog Newydd.

Pa brosiectau sydd ar y gweill?

Fel efallai y byddwch yn gwybod, mi fydda i'n canu yn y Deyrnas Unedig gyda fy record newydd Brand New Day. Rwy' hefyd yn gweithio ar ganeuon newydd ac rwyf yng nghanol 'sgwennu cerddoriaeth ar gyfer sioe gerdd.

Rwy' wastad yn brysur yn gweithio gyda plant a'u cerddoriaeth, gan helpu gyda'r ochr 'sgwennu a recordio.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Donna yn byw yn Efrog Newydd ers blynyddoedd ac yn dal i gyfansoddi a pherfformio