Lluoedd arfog: Galw am newid oed ymuno

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r fyddin yn debyn ceisiadau gan bobl ifanc 15 oed.

Yn ôl Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland, fe ddylid atal pobl ifanc o dan 18 oed rhag ymuno â'r lluoedd arfog.

Yn ôl Ms Holland mae recriwtio pobl ifanc o dan 18 oed i'r lluoedd arfog yn "niweidiol" ac yn "amhriodol."

Mae Sally Holland wedi arwyddo llythyr a anfonwyd at y Gweinidog Amddiffyn gan Gomisiynwyr Plant Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Dywed y Weinyddiaeth Amddiffyn fod y lluoedd arfog yn "helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau gwerthfawr."

Dywed y llythyr: "Mae cymdeithas ym Mhrydain yn amddiffyn plant trwy gyfyngu dewisiadau sydd yn cynnwys risgiau sylweddol hyd nes iddyn nhw gyrraedd 18oed.

"Mae felly yn rhyfedd fod y lluoedd arfog Prydeinig yn parhau i recriwtio yn 16 oed, ac yn derbyn ceisiadau pan mae ymgeiswyr yn 15 oed. Fe allai recriwtio yn rhy gynnar gyflwyno risgiau ac anfanteision sylweddol."

Mewn ymateb, dywedodd y Weinyddiaeth Amddiffyn eu bod yn "darparu cyfleoedd hyfforddiant a gwaith pwysig i bobl ifanc, gan eu helpu i ddatblygu sgiliau gwerthfawr."