BBC Cymru Fyw

Lluoedd arfog: Galw am newid oed ymuno

Published
image captionMae'r fyddin yn debyn ceisiadau gan bobl ifanc 15 oed.

Yn ôl Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland, fe ddylid atal pobl ifanc o dan 18 oed rhag ymuno â'r lluoedd arfog.

Yn ôl Ms Holland mae recriwtio pobl ifanc o dan 18 oed i'r lluoedd arfog yn "niweidiol" ac yn "amhriodol."

Mae Sally Holland wedi arwyddo llythyr a anfonwyd at y Gweinidog Amddiffyn gan Gomisiynwyr Plant Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Dywed y Weinyddiaeth Amddiffyn fod y lluoedd arfog yn "helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau gwerthfawr."

Dywed y llythyr: "Mae cymdeithas ym Mhrydain yn amddiffyn plant trwy gyfyngu dewisiadau sydd yn cynnwys risgiau sylweddol hyd nes iddyn nhw gyrraedd 18oed.

"Mae felly yn rhyfedd fod y lluoedd arfog Prydeinig yn parhau i recriwtio yn 16 oed, ac yn derbyn ceisiadau pan mae ymgeiswyr yn 15 oed. Fe allai recriwtio yn rhy gynnar gyflwyno risgiau ac anfanteision sylweddol."

Mewn ymateb, dywedodd y Weinyddiaeth Amddiffyn eu bod yn "darparu cyfleoedd hyfforddiant a gwaith pwysig i bobl ifanc, gan eu helpu i ddatblygu sgiliau gwerthfawr."