'Mistar Urdd' Fflint a Wrecsam yn dathlu'r 10

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mistar Urdd a Darren Morris

I nifer o blant siroedd Fflint a Wrecsam, Darren Morris, yn llythrennol, yw Mistar Urdd.

Fe yw Swyddog Datblygu'r Urdd yn yr ardal, a gyda Sir y Fflint yn croesawu'r Eisteddfod i dir Ysgol Uwchradd y Fflint ymhen wythnos, mae ganddo ddau reswm arall dros ddathlu eleni.

"Dwi'n briod â'r Urdd yn Fflint a Wrecsam ac efo fy ngwraig Rachel ers 10 mlynedd eleni!" meddai Darren.

"Yn 2006 y cychwynnais weithio fel Swyddog Datblygu i'r Urdd yma. Dwi'n ffodus iawn bod Rachel yn gefnogol i'r holl waith rydym yn ei wneud yn yr ardal i hyrwyddo'r Gymraeg.

"Dydi hi a'r plant heb fy ngweld rhyw lawer dros y misoedd diwethaf wrth i ddyddiad y Steddfod agosáu."

Addysg Gymraeg

Yn fab i rieni di-Gymraeg o Shotton, cafodd Darren Morris ei addysg yn ysgol gynradd Croes Atti, y Fflint, ac Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Yr Wyddgrug.

Ar ôl gadael yr ysgol, cafodd ei benodi'n hyfforddwr awyr agored yng ngwersyll Glan-llyn.

Chwe blynedd yn ddiweddarach, ac wedi blwyddyn yn gweithio fel Swyddog y Gymraeg yn Ysgol Uwchradd Argoed, cychwynnodd ei daith gyda'r Urdd yn Fflint a Wrecsam.

"Yn y blynyddoedd cynnar hynny, dim ond fi oedd yn gweithio i'r Urdd yn yr ardal," eglura Darren.

"Erbyn hyn, mae gennym ddau aelod o staff llawn amser a thri aelod rhan-amser, ac mae'r twf rydym wedi ei weld yn aruthrol!"

"Dwi'n credu bod agwedd pobl yn yr ardal tuag at y Gymraeg wedi gwella'n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf.

"Mae codi proffil a llwyddiant ein timau cenedlaethol ym maes rygbi a phêl droed yn help i ni. Mae mwy o ymdeimlad o falchder o fod yn Gymry erbyn hyn.

Esgid yn gwasgu?

"Rydyn ni'n gweithio'n agos iawn gydag Adrannau Ieuenctid Cynghorau Sir y Fflint a Wrecsam, " meddai' Darren.

"Ddeg mlynedd yn ôl doedd hynny ddim yn digwydd. Y pryder rŵan yw bod yr esgid yn gwasgu'n ariannol ledled Cymru, a phwy ŵyr lle gwnaiff y fwyell ddisgyn."

Mae'r gŵr sydd wedi treulio oriau yn gwisgo siwt boeth Mistar Urdd a gosod trampolîn poblogaidd yr Urdd mewn digwyddiadau o bob math yng nghorneli o Gymru, yn edrych ymlaen at wythnos yr Eisteddfod.

"Er ei bod hi'n wyllt wirion yma, mae gwir ymdeimlad o gynnwrf yn yr ardal ac rydyn ni ar fin cyrraedd yr uchafbwynt - wythnos yr Eisteddfod ei hun!"

"Bydd chwip o Steddfod yn y Fflint ac mi rydw i'n edrych ymlaen yn arw at groesawu Cymru gyfan i'r ardal i ddangos bod Cymry Cymraeg gweithgar yn Sir y Fflint a bod cymunedau Cymraeg eu hiaith yn gweithio'n galed ar lawr gwlad yma."