Carwyn i deithio i Mumbai i drafod â phenaethiaid Tata

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Carwyn Jones yn cwrdd a rheolwyr Tata ddydd Mercher

Bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn teithio i Mumbai i drafod dyfodol miloedd o swyddi dur Cymru gyda phenaethiaid cwmni Tata.

Mae'r cwmni wedi rhoi eu gweithfeydd yn y DU ar werth, ac mae disgwyl penderfyniad yr wythnos hon pa un o'r saith cynnig fydd yn mynd ymlaen i'r cam nesaf.

Mae dau fidiwr - Liberty House a grwp Excalibur Steel - yn dweud eu bod yn barod i gydweithio.

Mae disgwyl i Mr Jones hedfan dros nos ar gyfer cyfarfod ddydd Mercher.

Bydd yn dechrau ei daith yn syth wedi sesiwn gwestiynau'r Prif Weinidog yn y Senedd ddydd Mawrth.

Mae disgwyl i Sajid Javid, Ysgrifennydd Busnes y DU, hefyd gwrdd â phenaethiaid Tata, gyda'r diffyg o £485m yng nghronfa bensiwn y cwmni'n debygol o fod yn un o'r prif bynciau trafod.

Mae'n debyg fod y cwmnïau sydd wedi cyflwyno cynigion yn gyndyn o gymryd cyfrifoldeb am yr agwedd honno o'r busnes.