Rhybudd am beryglon 'rhedeg rhydd' yn Llandudno

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu yn dweud bod cynnydd wedi bod yn yr arfer o "redeg rhydd" yn Llandudno.

Mae'r heddlu yn Sir Conwy wedi addo gweithredu er mwyn ceisio atal pobl ifanc rhag rhedeg ar doeau adeiladau yn ardal Llandudno.

Mae plismyn yn dweud fod yna gynnydd wedi bod yn yr arfer o "redeg rhydd" neu free running ar doeau ysgolion, siopau, swyddfeydd ac eglwysi yn yr ardal, ac maen nhw'n rhybuddio ei bod hi ond yn fater o amser cyn i rywun gael ei anafu'n ddifrifol neu ei ladd.

Dywedodd y Rhingyll James Keene o dîm Cymdogaeth Diogelwch Gorllewin Conwy: "Os ydych chi'n cymryd rhan mewn rhedeg rhydd, yn defnyddio celfi stryd neu adeiladau preifat neu gyhoeddus, rydych chi'n peryglu eich hunain ac eraill.

"Gallech hefyd achosi difrod troseddol i eiddo.

"Rydym eisiau addysgu pobl ifanc o'r peryglon o wneud hyn.

"Ond hefyd, er mwyn sicrhau eu diogelwch, fe fyddwn yn erlyn y rhai sy'n cyflawni'r troseddau hyn er mwyn atal eraill, yn ogystal â thawelu meddwl eraill ein bod yn delio â'r ymddygiad gwrth-gymdeithasol difrifol hwn.

"Os ydych yn gweld pobl yn rhedeg yn rhydd ar draws adeiladau, neu os oes gyda chi wybodaeth am ddigwyddiadau o'r fath, gallwch alw'r heddlu ar 101."