Mwy o Gym-gymeriadau

Dim ond 'rhowch ffordd' fyddai'n waeth! Image copyright Sion Jones
Image caption Dim ond 'rhowch ffordd' fyddai'n waeth mae'n siŵr!

Fe gafodd Cymru Fyw ymateb da i'r casgliad o Gym-gymeriadau ieithyddol ar arwyddion wnaethon ni eu cyhoeddi yn ddiweddar.

Cysylltodd Sion Jones o Abergele gyda ni gyda'i gasgliad personol o wallau y mae o wedi eu gweld wrth yrru ar hyd ffyrdd Cymru dros y blynyddoedd.

Mae wedi cytuno'n garedig i rannu ei gasgliad gyda darllenwyr Cymru Fyw. Mwynhewch.


Image copyright Sion Jones
Image caption Un ffordd o olchi'r llestri
Image copyright Sion Jones
Image caption Arwydd mewn siop rhyw yng Nghaerdydd... mae'n debyg!
Image copyright Sion Jones
Image caption Mae camgymeriad bach yn yr arwydd hon yn 2011, ond mae'n siŵr fydd rhywun wedi ei gywiro erbyn y flwyddyn nesaf...
Image copyright Sion Jones
Image caption Ac yn wir yn 2012, mae'r camgymeirad gwreiddiol wedi ei gywiro... bron
Image copyright Sion Jones
Image caption O leiaf fyddan nhw'n lân
Image copyright Sion Jones
Image caption Mae'n bwysig dilyn cyngor eich Cyngor
Image caption Allanfa dân unigryw mewn siop yn Y Rhyl
Image copyright Sion Jones
Image caption O leiaf mae'r Llew Du yn Llanfair Talhaearn yn gyson a ddim yn gwahaniaethu'n ieithyddol yn eu camgymeriadau
Image copyright Sion Jones
Image caption Mae angen didoli geiriau fan hyn tybiwn i!
Image copyright Sion Jones
Image caption Dyma un i chi 'wneud eich hun'....
Image copyright Sion Jones
Image caption Gan ddefnyddio'ch tw^ls
Image copyright Sion Jones
Image caption Fyddech chi'n disgwyl gwell mewn siop lyfrau
Image copyright Sion Jones
Image caption Llawer gwell....
Image caption 'Aswydd Stop' ar y ffordd rhwng Mallwyd a Machynlleth
Image copyright Sion Jones
Image caption Arwydd dryslyd yn Ysbyty Glan Clwyd