BBC Cymru Fyw

Mynd am dro lan yr Wyddfa // A walk up Snowdon

Published
image captionDechrau'r daith // The start of our journey

Ar drothwy gŵyl y banc, dyma oriel o daith gerdded i gopa mynydd uchaf Cymru.

It's another bank holiday weekend, and to save you the trouble, we've climbed up Wales' highest mountain on your behalf. Get your crampons ready!

image captionDyna'r ffordd, ar hyd Llwybr y Mwynwyr // Today folks, we'll be taking the Miners' Track
image captionMae'n edrych fel llwybr digon hawdd // Looks simple enough
image captionGolygfeydd godidog o gwmpas pob tro // Every turn brings a new vista
image captionDechrau teimlo'n annifyr fod y daith mor hawdd... hyd yn hyn! // Hang on! This is still a little too easy
image captionLlyn Teyrn yn llechu rhwng y mynyddoedd // This is Llyn Teyrn, lurking between the peaks
image captionCwmwl bygythiol // That cloud looks threatening
image captionLlyn Llydaw yn llonydd er gwaetha'r tywydd llwm // Llyn Llydaw still looks good, depite the gloom
image captionYr hen waith copr ar lethrau'r mynydd // The old copper mine
image captionMwynwyr y gwaith mwyn roddodd eu henwau i'r llwybr // The miners who worked here gave the path its name
image captionAc ymlaen ar hyd y llwybr i'r copa... mae hi dal yn gymylog! // Onwards! That cloud's still there
image captionY llwybr yn codi uwchben Llyn Llydaw // It's getting a little steeper
image captionDim i'w gymharu â'r hyn sydd o'n blaen! // But nothing compared to what lies ahead
image captionGlaslyn, yn edrych yn... las! // Glaslyn... literally translates as 'blue lake'
image captionMae'r llwybr yn fwy cul a serth wrth godi uwchben Llyn Glaslyn // Above Glaslyn, things get serious!
image captionHoe fach am bum munud... neu fwy? // Just five minutes rest... or maybe a bit longer
image captionY cwmwl yn dechrau clirio o'r copa // That cloud's beginning to clear from the summit... there are people there already
image captionY pobl islaw yn edrych fel morgrug wrth ddringo // The size of the people below give some indication of the distance we've travelled
image captionY trên bach. Mae'n coesau ni'n cael eu temtio i gymryd y dewis hawdd yn ôl i'r gwaelod! // The train. Tempting
image captionY ffordd hon y daethon ni i fyny'r mynydd // This is the way we came up
image caption... a'r ochr arall // ... and here's the other side
image captionDyma ni! // We're here!
image captionPaned fach yn y caffi cyn y daith yn ôl lawr // A quick cuppa in the café before we begin our descent
image captionA dyna ni. Gobeithio i chi fwynhau'r daith! // 'Copa'r Wyddfa' (The summit of Snowdon). Hope you enjoyed your journey. Do come again