Mynd am dro lan yr Wyddfa // A walk up Snowdon

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dechrau'r daith // The start of our journey

Ar drothwy gŵyl y banc, dyma oriel o daith gerdded i gopa mynydd uchaf Cymru.

It's another bank holiday weekend, and to save you the trouble, we've climbed up Wales' highest mountain on your behalf. Get your crampons ready!

Disgrifiad o’r llun,
Dyna'r ffordd, ar hyd Llwybr y Mwynwyr // Today folks, we'll be taking the Miners' Track
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n edrych fel llwybr digon hawdd // Looks simple enough
Disgrifiad o’r llun,
Golygfeydd godidog o gwmpas pob tro // Every turn brings a new vista
Disgrifiad o’r llun,
Dechrau teimlo'n annifyr fod y daith mor hawdd... hyd yn hyn! // Hang on! This is still a little too easy
Disgrifiad o’r llun,
Llyn Teyrn yn llechu rhwng y mynyddoedd // This is Llyn Teyrn, lurking between the peaks
Disgrifiad o’r llun,
Cwmwl bygythiol // That cloud looks threatening
Disgrifiad o’r llun,
Llyn Llydaw yn llonydd er gwaetha'r tywydd llwm // Llyn Llydaw still looks good, depite the gloom
Disgrifiad o’r llun,
Yr hen waith copr ar lethrau'r mynydd // The old copper mine
Disgrifiad o’r llun,
Mwynwyr y gwaith mwyn roddodd eu henwau i'r llwybr // The miners who worked here gave the path its name
Disgrifiad o’r llun,
Ac ymlaen ar hyd y llwybr i'r copa... mae hi dal yn gymylog! // Onwards! That cloud's still there
Disgrifiad o’r llun,
Y llwybr yn codi uwchben Llyn Llydaw // It's getting a little steeper
Disgrifiad o’r llun,
Dim i'w gymharu â'r hyn sydd o'n blaen! // But nothing compared to what lies ahead
Disgrifiad o’r llun,
Glaslyn, yn edrych yn... las! // Glaslyn... literally translates as 'blue lake'
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llwybr yn fwy cul a serth wrth godi uwchben Llyn Glaslyn // Above Glaslyn, things get serious!
Disgrifiad o’r llun,
Hoe fach am bum munud... neu fwy? // Just five minutes rest... or maybe a bit longer
Disgrifiad o’r llun,
Y cwmwl yn dechrau clirio o'r copa // That cloud's beginning to clear from the summit... there are people there already
Disgrifiad o’r llun,
Y pobl islaw yn edrych fel morgrug wrth ddringo // The size of the people below give some indication of the distance we've travelled
Disgrifiad o’r llun,
Y trên bach. Mae'n coesau ni'n cael eu temtio i gymryd y dewis hawdd yn ôl i'r gwaelod! // The train. Tempting
Disgrifiad o’r llun,
Y ffordd hon y daethon ni i fyny'r mynydd // This is the way we came up
Disgrifiad o’r llun,
... a'r ochr arall // ... and here's the other side
Disgrifiad o’r llun,
Dyma ni! // We're here!
Disgrifiad o’r llun,
Paned fach yn y caffi cyn y daith yn ôl lawr // A quick cuppa in the café before we begin our descent
Disgrifiad o’r llun,
A dyna ni. Gobeithio i chi fwynhau'r daith! // 'Copa'r Wyddfa' (The summit of Snowdon). Hope you enjoyed your journey. Do come again