Achos gweithio gorfodol: Carcharu tri

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Patrick Joseph Connors a'i fab Patrick Dean Connors tu allan i'r llys

Mae tri aelod o'r un teulu wedi eu carcharu am orfodi dau ddyn i weithio oriau hir am ychydig iawn o arian yng Nghaerdydd.

Cafodd aelod arall o'r un teulu ei garcharu am herwgipio.

Roedd Patrick Joseph Connors, 59 oed, ei fab Patrick Dean Connors, 39 oed, a'i nai William Connors, 36 oed, wedi gwadu gorfodi person arall i wneud gwaith gorfodol yn groes i'w ewyllys rhwng 2010 a 2013.

Ond fe gafodd y tri eu dyfarnu'n euog gan reithgor ddydd Mawrth.

Cafodd Patrick Joseph Connors ei garcharu am 14 o flynyddoedd, gyda Patrick Dean Connors yn cael dedfryd o chwe blnedd a hanner, a William Connors pedair blynedd.

Cafodd Lee Carbis, 34 oed, sef mab-yng-nghyfraith Patrick Joseph Connors, ddwy flynedd a hanner o garchar am herwgipio.

Roedd teulu'r Connors wedi cadw Michael Hughes, sydd nawr yn 46 oed, a dyn arall sy'n cael ei ddisgrifio fel Mr K, i weithio am ychydig iawn o arian ac mewn "amgylchiadau echrydus" yn ne Cymru, gan dalu dim ond £10 y dydd iddyn nhw.

Cafodd y ddau eu "hela" ar ôl dianc, clywodd Llys y Goron Caerdydd.

Cafodd Patrick Joseph Connors ei ddedfrydu'n euog o bum cyhuddiad o ymosod a chyhuddiad arall o gynllwynio i herwgipio, ac fe gafodd Patrick Dean Connors hefyd ei ddedfrydu'n euog o herwgipio.

Fe dderbyniodd y rheithgor orchymyn i ddedfrydu Patrick Dean Connors yn ddieuog i honiad o gynllwynio i herwgipio.

Yn yr un modd, cafodd y rheithgor orchymyn i gael William Connors yn ddieuog i honiad o ymosod.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Lee Carbis

Ymateb

Wrth ymateb i ganlyniad yr achos, dywedodd un o'r dioddefwyr, Michael Hughes: "Rwyf wrth fy modd gyda'r dedfrydau heddiw. Gallaf i a fy nheulu symud ymlaen nawr ac rwyf fi mor falch fy mod wedi cael fy mywyd yn ôl.

"Gyda chymorth a chefnogaeth fy nheulu, rwyf fi nawr yn ail-adeiladu fy mywyd.

"Rwyf yn mynd allan a chyfarfod pobl newydd. Mae gen i swydd hefyd, sydd yn gymorth i mi wneud ffrindiau newydd.

"Fe wnaeth y bobl hyn ddwyn fy mywyd ond mae canlyniad yr achos heddiw'n golygu y byddant yn wynebu'r cyfiawnder y maen nhw'n ei haeddu.

Dywedodd y dioddefwr arall, Mr K: "Am amser hir doeddwn i ddim yn teimlo fel fy mod yn gallu cwyno am y ffordd y ces i fy nhrin a dim ond yn y blynyddoedd diwethaf mae caethwasiaeth fodern wedi cael ei gydnabod.

"Ni ddylai hyn fod yn digwydd.

"Rwy'n bwriadu brwydro ymlaen ond nid wyf am i bobl deimlo pechod arna i," meddai.

"Rwy'n cymryd un cam ar y tro ac mae pethau'n gwella'n araf. Rwyf am symud ymlaen gyda fy mywyd nawr, heb orfod edrych dros fy ysgwydd.

"Nawr fe allai symud ymlaen a chau'r bennod yna yn fy mywyd, mewn camau bychain, dydd ar ôl dydd."

Disgrifiad o’r llun,
Llys y Goron Caerdydd